Gå til hovedinnhold

Skal arbeide med internasjonale havspørsmål


Sissel Rogne ved havnen

Sissel Rogne ser spesielt frem til å følge opp Havpanelets mål om en helhetlig havforvaltning i sin nye stilling som fagdirektør.

Fotograf: Paul S. Amundsen/HI

Fra nyttår går havforskningsdirektør Sissel Rogne over i stilling som fagdirektør. Hun får et spesielt ansvar for Havforskningsinstituttets internasjonale arbeid med bl.a. FN-systemet og Havpanelet. 

Sissel Rogne skal koordinere ulike initiativer knyttet til FNs havforskningstiår, FN-toppmøtet om hav, Ernæringstiåret, FNs naturpanel (IPBES) og den pågående One Ocean-seilasen.  

Havpanelet og helhetlig havforvaltning

– Ikke minst ser jeg veldig frem til å følge opp Havpanelets mål om en helhetlig havforvaltning. Det er bare å kaste et blikk på alt det blå på globusen for å forstå hvilken viktig rolle havet spiller for oss mennesker. Vi lever godt av bærekraftig bruk av havet nå – og videre framover dersom vi gjør jobben vår riktig som havnasjon. Hvordan vi forvalter havet og havets ressurser i et generasjonsperspektiv er en av mine absolutte hjertesaker, sier Sissel Rogne. 

Livslang interesse for ernæring 

Sissel Rogne er genetiker og bioteknolog av utdanning, og jobbet innen medisinsk forskning, akvakultur- og landbruksforskning før hun tiltrådte som Havforskningsdirektør. En sterk interesse for ernæring og helse har fulgt henne i hele karrieren. Nå ser hun frem til å arbeide mer helhetlig med spørsmål knyttet til de internasjonale matsystemene. 

– Vi snakker om tapte generasjoner som er satt tilbake for resten av livet på grunn av feilernæring, samtidig at så lite som 30 gram fisk kan dekke dagsbehovet for flere viktige næringsstoffer, sier hun.

Langs flere akser

Sissel Rogne minner om at havet ikke bare er vårt fremste spiskammers, det er også en viktig del av klimaløsningen. Desto viktigere blir det for henne å jobbe langs flere akser: Gode hav- og kystforvaltningsregimer, nye næringer basert på nye råvarer fra havet og ikke minst bedre ressursbruk generelt.

– Vi må både tenke annerledes og spise annerledes for å nå klimamålene. Det handler om å finne globale løsninger samtidig som vi forstår hva som trengs på det lokale planet, avslutter hun.  

Sissel Rogne går inn som fagdirektør 1. januar 2022 når Nils Gunnar Kvamstø overtar som havforskningsdirektør.