Gå til hovedinnhold

Har påvist «fisketuberkulose» i makrell


Makrell

Makrellens ukjente nyresykdom viste seg å være en kjent bakteriesykdom. 

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Ukjent nyresykdom hos makrell viste seg å være bakteriesykdom – som er mest kjent i oppdrett.

Mykobakteriose er en velkjent bakteriesykdom hos fisk. 

De siste årene har sykdommen forekommet stadig oftere i oppdrettsanlegg lenger sør i Europa.  

– Vi har derimot ikke hatt problemer med denne sykdommen i norske anlegg, fordi bakterien helst liker seg i et varmere klima, sier havforsker Nina Sandlund ved Havforskningsinstituttet (HI). 

Sykdommen kalles også fisketuberkulose, og man har visst lite om forekomsten i villfisk. 

Nå har havforskerne for første gang påvist sykdommen i makrell. 

Fikk meldinger om ukjent nyresykdom 

Mistanken kom snikende for noen få år siden. HI fikk tilsendt bilder av makrell med unormale nyrer fra våkne prøvetakere ute på fiskemottakene, som kvalitetssjekker fisken. 

– Vi kunne se på bildene at makrellen hadde en nyresykdom, men for å finne ut hvilken, trengte vi å undersøke syk fisk, forklarer Sandlund. 

– Så vi fikk tilsendt prøver fra fiskernes fangster og supplerte så med prøver fra egne overvåkingstokt, for å analysere dette nærmere, forklarer Sandlund. 

montasje med fire bilder av involler i makrell
Makrell med knudrete nyrer - et kjennetegn på sykdommen. Montasje: Havforskningsinstituttet/Journal of Fish Diseases (2023).

Og dermed var den «ukjente» sykdommen avslørt – som mykobakteriose også kalt fisketuberkulose. Den kjennetegnes ved at nyrene ser veldig kornete ut. 

– Vi har dermed dokumentert hvilken sykdom dette er, men så langt har man ikke gjort undersøkelser av omfanget. Men vi får fortsatt inn rapporter om observasjoner av nyresykdom hos makrell fra fiskemottakene, sier HI-forskeren. 

Vet ikke om mennesker kan smittes 

De aller fleste sykdommer hos fisk kan ikke smitte videre til mennesker. Det potensialet har flere varianter av mykobakteriose, men det er sjeldent. 

 – Vi har ikke undersøkt om den varianten vi har påvist i makrell har den evnen, sier Sandlund.   

– Den varianten vi har påvist i makrell er ikke så nært beslektet med de variantene som er vist å kunne smitte fra fisk til menneske, så vi anser sjansen som svært liten. 

Viktig samarbeid med fiskerinæringen

– At vi har kunnet dokumentere denne sykdommen i en av våre kommersielt viktigste bestander er et eksempel på hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom fiskerinæring og forskning. 

– Å få inn observasjoner og snakke sammen gjør det mulig for oss å oppdage og avklare nye utfordringer i havet, avslutter Sandlund. 

Referanse 

Sandlund, Nina, Cecilie Skår, and Egil Karlsbakk. "First identification of mycobacteriosis in Atlantic mackerel (Scomber scombrus)." Journal of Fish Diseases (2023). LENKE: https://doi.org/10.1111/jfd.13765