Gå til hovedinnhold

Nina Sandlund

Profilbilde Nina
Forsker
Telefon: 45863496
Avdeling: Smittespredning og sykdom

Arbeidsområde

Jobber generelt med sykdommer på fisk og skalldyr, Hovedsaklig bakterielle infeksjoner, men også virus og parasitter. Patologi (immunhistokjemi / histologi) er viktige metoder.

De siste årene har arbeid med sykdommer hos rensefisk vært hovedfokus i forskningen. Både hos ville leppefisk, men også oppdrettet rognkjeks. 

Har også jobet med sår og sårproblematikk hos laks.

I tillegg er jeg mye involvert i diverse rådgivning, inkl arbeid med risikorapporten.

Jeg jobbet på prosjektet "”Viral Haemorrhagic Septicaemia Virus (VHSV) in wild and farmed fish in Norway”. En viktig del av dette prosjektet er screening av ulike ville fiskebestander for VHS-virus i norske farvann.

Jeg har tidligre jobbet mye med sykdomsfremkallende bakterier i marine klekkerier. Det er dette fagfeltet som dr. gradsarbeidet omhandler. I dette arbeidet inngår også smittemodeller og histologi (immunhistokjemi) .

Jeg har også vært  involvert i instituttets arbeid på skallsyke på hummer.

Curriculum Vitae

Nåværende stilling: Forsker 1109

UTDANNING:
PhD ved universitetet i Bergen 2008
Autorisert Fiskehelsebiolog: Cand. scient. i akvakultur, retning fiskehelse, Institutt for Fiskeri og marinbiologi, Universitetet i Bergen, juni 2003.
Høgskolekandidat i Akvakultur ved Høgskulen i Sogn og Fjordane juni 1999.


DOKTORGRADSAVHANDLING

“The role of opportunistic bacteria in marine cold water larval cultures” (Disputerte 7.11.2008)

 

DIVERSE FOREDRAG, etc.

Genotyping av bakterier. Sandlund N. Selvvalgt emne, Ph.D seminer ved UiB 24.04.06

Prøveforelesning for PhD graden: Immunfunksjoner og forsvar mot patogener hos fiskelarver og yngel. 17.10.2008, Universitetet i Bergen

Å være forsker. Seminar ved Bekkestua Ungdomsskole 8 mai 2009, Bærum.


UNDERVISNING
AK205F fiskehelse i Bodø oktober 2007. Underviste i bakterielle og virale sykdommer.

Kurs i Bodø oktober 2007. Yngel og settefiskproduksjon av torsk. Forelesning med tittel: Helse og sykdom i larve/yngelstadiet hos torsk.

Foredrag seminar ved Universitetet i Bergen, 28 mars 2008: Opportunistic bacteria in marine larval cultures.

Ved Universitetet i Bergen, Fra 2012 fast gjesteforeleser i MAR272 Fiskesykdommer - bakterier sopp og ikke-infeksiøse sykdommer:

  • Utvalgte sykdommer forårsaket av Vibrio
  • Virulens mekanismer og quorum sensing
  • Bakterielle sykdommer, hygiene og generelle utfordringer i marine klekkerier.

KURS

Redningsdraktkurs, NUTEC treningssenter, ferbuar 2009

Forsøksdyrkurs ved Veterinærhøyskolen i Oslo i regi av Den norske Lægeforening 7. til 11. februar 2005.

Ph.D kurs: “Understanding Bacterial interactions – and the potential use of in sustainable control of fish disease” ved Danish Institute for Fisheries and Research, Department of Seafood Research, Lyngby, Danmark 11. til 16 April. 2005.

VITENSKAPELIG PRAKSIS
Studentveiledning for både studenter ved Høyskolen i Bergen og mastergradsstudenter i fiskehelse ved universitetet i Bergen.

ANNEN PRAKSIS

Arbeid som røkter/vedlikeholdsarbeider ved Osland Havbruk fra juni 1999- august 2000. Arbeidet ved samme sted som ferievikar i tidsrommet 2000-2004.
Lærervikar ved Bjordal skule i Bjordal høsten 2004. Hovedsakelig Matte (5kl.), naturfag (9. Kl), gymnastikk (Hele ungdoms trinnet 8-10 klasse)

TILLITSVERV

Under utdanning;
Høgskulen i Sogn og fjordane: Tillitsmann for klassen, Studentrepresentant i Tilsetningsutvalget.
Institutt for Fiskeri og marinbiologi: studentrepresentant i Instituttstyret.

Tillitsverv ved HI: nestleder i TEKNA og fungerende leder i perioder fra 2013-2019.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Pasteurella spp. Infections in Atlantic salmon and lumpsucker

Nina Sandlund, Anita Rønneseth, Rebecca Marie Ellul, Stian Nylund, Liv Sandlund
Journal of Fish Diseases p. 1-14
2020

Microbial communities associated with the parasitic copepod Lepeophtheirus salmonis.

Sussie Dalvin, Kai Ove Skaftnesmo, Ketil Malde, Kevin Glover, Jong S Leong, Ben F. Koop, Rolf Brudvik Edvardsen, Nina Sandlund
Marine Genomics 49
2015

An automatic counting system for transparent pelagic fish eggs based on computer vision

Yane Duan, Lars Helge Stien, Anders Thorsen, Ørjan Karlsen, Nina Sandlund, Daoliang Li, Zetian Fu, Sonnich Meier
Aquacultural Engineering 67 p. 8-13
2015

Bruk av rensefisk i matfiskoppdrett

Stein Mortensen, Anne Berit Skiftesvik, Reidun Marie Bjelland, Egil Karlsbakk, Nina Sandlund
Fisken og Havet, Særnummer p. 146-156
2014

Screening for Viral Hemorrhagic Septicemia Virus in Marine Fish along the Norwegian Coastal Line

Nina Sandlund, Britt Gjerset, Øivind Bergh, Ingebjørg Modahl, Niels Jørgen Olesen, Renate Johansen
PLOS ONE 9
2013

High prevalence of Viral haemorrhagic septicemia virus (VHSV) in Norwegian spring spawning herring

Renate Johansen, Øivind Bergh, Ingebjørg Modahl, Britt Gjerset, Jens Christian Holst, Geir Dahle, Nina Sandlund
Marine Ecology Progress Series 478 p. 223-230
2013

High prevalence of viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) in Norwegian spring-spawning herring

Renate Johansen, Øivind Bergh, Ingebjørg Modahl, Geir Dahle, Britt Gjerset, Jens Christian Holst, Nina Sandlund
Marine Ecology Progress Series 478 p. 223-+
2012

First detection of piscine reovirus (PRV) in marine fish species

Christer R. Wiik-Nielsen, Marie Therese Løvoll, Nina Sandlund, Randi Faller, Jannicke Wiik-Nielsen, Britt Bang Jensen
Diseases of Aquatic Organisms 97 p. 255-258
2011

Tenacibaculum sp. associated with winter ulcers in sea-reared Atlantic salmon Salmo salar

Anne Berit Olsen, Hanne Nilsen, N Sandlund, Helene Mikkelsen, Henning Sørum, Duncan John Colquhoun
Diseases of Aquatic Organisms 94 p. 189-199
2010

Comparative susceptibility of turbot, halibut and cod yolk sac larvae to challenge with Vibrio spp

Nina Sandlund, Odd Magne Rødseth, Dag H. Knappskog, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
Diseases of Aquatic Organisms 89 p. 29-37
2008

Screening and characterisation of potentially pathogenic bacteria associated with Atlantic cod Gadus morhua larvae: bath challenge trials using a multidish system

Nina Sandlund, Øivind Bergh
Diseases of Aquatic Organisms 81 p. 203-217
2008

Immunohistochemistry of Atlantic codlarvae Gadus morhua experimentally challenged with Vibrio anguiallarum

Ane Rebecca Engelsen, Nina Sandlund, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
Diseases of Aquatic Organisms 80 p. 13-20
2006

Immunohistochemistry of great scallop Pecten maximus larvae experimentally challenged with pathogenic bacteria

Nina Sandlund, Lise Torkildsen, Thorolf Magnesen, Stein Mortensen, Øivind Bergh
Diseases of Aquatic Organisms 69 p. 163-173

Poster

2013

Susceptibility of juvenile Atlantic cod Gadus morhua toviral haemorrhagic septicaemia virus isolated from diseasedrainbow trout Oncorhynchus mykiss

Nina Sandlund, Renate Johansen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Ann Cathrine B. Einen, Ingebjørg Modahl, Britt Gjerset, Øivind Bergh
2013

ATLANTIC HERRING SHOWS HIGH MORTALITY RATE IN BATH CHALLENGE WITH VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA VIRUS (VHSV)

Renate Johansen, Øivind Bergh, Britt Gjerset, Ingebjørg Modahl, Nina Sandlund
2010

Undersøkelser for Viral hemoragisk septikemi virus (VHS-virus) i villfisk i Norge

Nina Sandlund, Renate Johansen, Attila Tarpai, Øivind Bergh
2008

Differences in susceptibility to Vibrio anguillarum serotypes in yolk sac larvae of turbot, halibut and cod

Nina Sandlund, O.M Rødseth, Dag H. Knappskog, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
2007

Immunohistological examinations of cod larvae, Gadus morhua, experimentally challenged with Vibrio anguillarum

Nina Sandlund, Ane Rebecca Engelsen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
2007

Cod, Gadus morhua, yolk sac larvae experimentally challenged with opportunistic bacteria

Nina Sandlund, Egil Karlsbakk, Erling Otterlei, Øivind Bergh
2007

Bacterial communities associated to Atlantic cod Gadus morhua larvae experimentally infectd with Listonella anguillarum and Vibrio logei through live feed

Laila Brunvold, Nina Sandlund, Øivind Bergh

Mediebidrag

2011

Fiskevirus rekordlangt nord

Renate Johansen, Nina Sandlund, Mari Press
2011

Nordligste påvisning av VHS-virus

Nina Sandlund, Renate Johansen, Mari Press, Beate Hoddevik Sunnset
2011

Fant mye VHS-virus i sild

Nina Sandlund, Renate Johansen, Beate Hoddevik Sunnset
2011

Fant mye virus i sild

Beate Hoddevik Sunnset, Nina Sandlund, Renate Johansen

Populærvitenskapelige artikler

2015

Undersøker om nye arter er aktuelle i europeisk akvakultur

Birgitta Norberg, Torstein Harboe, Kristin Hamre, Sonal Patel, Nina Sandlund, Øivind Bergh, Børre Erstad
Fisken og Havet, Særnummer 1 p. 41-43
2014

Risiko ved bruk av rensefisk i norsk oppdrett

Stein Mortensen, Egil Karlsbakk, Nina Sandlund, Anne Berit Skiftesvik
Fisken og Havet, Særnummer p. 133-144
2010

Viral Hemoragisk Septikemi Virus (VHSV) langs Norskekysten

Nina Sandlund, Renate Johansen, Øivind Bergh
Fiskehelsebladet p. 7-9

Faglige foredrag

2019

Climate change and mitigation of its impacts of north European aquaculture.

Øivind Bergh, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Nina Sandlund, Anne Dagrun Sandvik, João Gomes Ferreira, Nick Taylor
2018

Bacterial ulcer infections in land based production of large post smolts of Atlantic salmon

Nina Sandlund, Egenberg Marie, Ingrid Uglenes Fiksdal, Bjørn Erik Eversvik Axelsen, Are Klevan
2018

Screening for pathogens in wild goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris), an important cleaner fish in Norwegian aquaculture

Nina Sandlund, Stein Mortensen, Egil Karlsbakk, Åge Sigurd Høines, Bjørn Olav Kvamme
2018

Vurdering av smittespreiing frå oppdrett til villfisk

Bjørn Olav Kvamme, Abdullah Sami Madhun, Mark Powell, Nina Sandlund, Sonal Patel, Egil Karlsbakk
2018

Problemstillinger ved bruk av vill leppefisk - sykdom og helse

Bjørn Olav Kvamme, Nina Sandlund, Stein Mortensen
2018

Impacts of climate change on North European aquaculture

Øivind Bergh, Lars Asplin, Nina Sandlund, Anne Dagrun Sandvik, João Gomes Ferreira, Nick Taylor
2017

Bacterial ulcer infections in land based production of large post smolts of Atlantic salmon.

Nina Sandlund, Marie Egeberg, Ingrid Uglenes Fiksdal, Bjørn Erik Eversvik Axelsen, Are Klevan
2017

Salmonids storyline

Richard Corner, João Gomes Ferreira, Tom Doyle, Øivind Bergh, Nina Sandlund, Sarah Simmons
2017

Recirculation RAS vs. Flow Through ft systems during yolk sac and first feeding stages: effects on rearing systems bacteriology and survival, quality and growth of Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus larvae.

Torstein Harboe, Sonal Patel, Audun Helge Nerland, Nina Sandlund, Øivind Bergh, Birgitta Norberg
2017

Impact of global warming on diseases in aquaculture

Øivind Bergh, Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Nina Sandlund, Sonal Patel, João Gomes Ferreira, Nick Taylor
2017

Bacterial ulcer infections in land based production of large post smolts of Atlantic salmon.

Nina Sandlund, Marie Egenberg, Ingrid Uglenes Fiksdal, Bjørn Erik Eversvik Axelsen, Are Klevan
2016

Solving bottlenecks in commercial production of Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus: The Diversify project

Birgitta Norberg, Øivind Bergh, Børre Erstad, Torstein Harboe, Constantinos Mylonas, Sonal Patel, Nina Sandlund, Audun Helge Nerland, Kristin Hamre
2015

Solving bottlenecks in commercial production of Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus L: The Diversify project.

Birgitta Norberg, Øivind Bergh, Børre Erstad, Torstein Harboe, Constantinos Mylonas, Sonal Patel, Nina Sandlund, Audun Helge Nerland, Kristin Hamre
2015

Experiencec with American lobster (Homarus americanus) and shell disease from Norway.

Nina Sandlund, Ann-Lisbeth Agnalt, Ann Cathrine B. Einen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Eva Farestveit, Egil Karlsbakk
2013

VHSV in Herring C. harengus does it have any importance?

Renate Johansen, Torsten Snogdal Boutrup, Helle F. Skall, Nina Sandlund, Britt Gjerset, Ingebjørg Modahl, Øivind Bergh, Niels Jørgen Olesen
2013

Viral screening of wild fish along the Norwegian coast

Nina Sandlund, Renate Johansen, Øivind Bergh, Britt Gjerset, Ingebjørg Modahl, Torunn Taksdal, Trude Marie Lyngstad, Hilde Sindre, Monica Jankowska Hjortaas
2011

Viral Haemorrhagic septicaemia virus in wild and farmed fish in Norway (VHSV-wild-farmed)

Renate Johansen, Nina Sandlund, Ann Cathrine B. Einen, Ingebjørg Modahl, Britt Gjerset, Attila Tarpai, Øivind Bergh
2011

Viral Haemorrhagic septicaemia virus in wild and farmed fish in Norwegian waters

Øivind Bergh, Nina Sandlund, Ingebjørg Modahl, Attila Tarpai, Ann Cathrine B. Einen, Hari Prakash Rudra, Rolf Erik Olsen, Arve Kristiansen, Irene Ørpetveit, Britt Gjerset, Trude Marie Lyngstad, Edgar Brun, Birgit Helene Dannevig, Renate Johansen
2011

Viral haemorrhagic septicaemia (VHS) in wild and farmed fish in Norway

Renate Johansen, Nina Sandlund, Ingebjørg Modahl, Attila Tarpai, Ann Cathrine B. Einen, Rolf Erik Olsen, Anne Kristin Jøranlid, Arve Kristiansen, Trude Marie Lyngstad, Irene Ørpetveit, Britt Gjerset, Øivind Bergh
2011

Testing for virus hos flere arter villfisk trålet langs norskekysten

Christer R. Wiik-Nielsen, Inger Bøckerman, Randi Faller, Marie Therese Løvoll, Jannicke Wiik-Nielsen, Renate Johansen, Nina Sandlund, Britt Bang Jensen, Torstein Tengs
2011

Shell disease in American lobster (Homarus americanus) from Norwegian waters

Nina Sandlund, Karlsbakk Egil, Ann Cathrine Einen B., Ingrid Fiksdal U., Eva Farestveit, Knut Jørstad, Ann Lisbeth Agnalt
2010

Viral haemorrhagic septicaemia in Norway – possible interactions between farmed and wild fish

Nina Sandlund, Renate Johansen, Øivind Bergh
2010

Viral haemorrhagic septicemia in Norway – at the interface between cultured and wild fish

Øivind Bergh, Renate Johansen, Nina Sandlund
2007

Managing microbial ecology in atlantic cod Gadus morhua hatcheries: pathology, therapy and prophylaxis by microbial control

Øivind Bergh, Nina Sandlund, Irja Sunde Roiha, Laila Brunvold, Ane Rebecca Engelsen, Erling Otterlei, Trond Mork Pedersen, Geir Olav Melingen, Egil Karlsbakk, Ole Bent Samuelsen

Rapporter og avhandlinger

2021

Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk

Pål Arne Bjørn, Kevin Alan Glover, Ellen Sofie Grefsrud, Sigurd Heiberg Espeland, Egil Erlingsson Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Terje van der Meeren, Even Moland, Nina Sandlund, Bjørn-Steinar Sæther, Ingeborg Mathisen Sætra, Terje Svåsand
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2020

Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 - Miljøeffekter av lakseoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2014

Sekvensering av havet – fremtidens teknologi

Nina Sandlund, Sussie Trine Dalvin, Aina-Cathrine Øvergård, Rolf Edvardsen
2008

The role of opportunistic bacteria in marine cold-water larval cultures

Nina Sandlund, Øivind Bergh, Are Nylund
2007

Immunohistochemistry of Atlantic cod larvae (Gadaus morhua) experimentally challenged with Listonella (Vibrio) anguillarum

Ane Rebecca Engelsen, Øivind Bergh, Nina Sandlund
2003

Immunohistochemical examinations of Great Scallop, Pecten maximus larvae, experimentally challenged with opportunistic pathogenic bacteria

Sandlund, Nina
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)