Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Hestmakrell Fjern filter

Resultat: (6)Stor haug med masse sølvfarga sild

Nedgang i kvoterådet for sild – bestanden kjem under føre-var-grensa

29.09.2023

Det internasjonale havforskingsrådet ICES har i dag lagt fram nye kvoteråd for NVG-sild, kolmule, makrell og hestmakrell for 2024.Fangst av kolmule på sorteringsrist.

Oppgang i kvoterådet for kolmule – nedgang for sild

30.09.2022

Det internasjonale havforskingsrådet ICES har i dag lagt fram nye kvoteråd for NVG-sild, makrell, kolmule og hestmakrell for 2023.Makrellfangst i grønt garn.

Kvoteråd for pelagiske bestander 2022: Økning for nordsjøsild – nedgang for NVG-sild og makrell

30.09.2021

Det internasjonale havforskningsrådet ICES kommer med ferske kvoteråd for nordsjøsild, norsk vårgytende sild, makrell, kolmule og hestmakrell.HI 001639

Kvoteråd for pelagiske bestander 2021: Mer sild, litt mindre makrell

30.09.2020

Det internasjonale havforskningsrådet ICES gir ferske kvoteråd for makrell, nvg-sild, hestmakrell og kolmule. Rådet for makrell går ned med 8 prosent, mens rådet for sild går opp med 24 prosent.HI 001639

Følg fremleggingen av kvoterådene for pelagiske bestander 2021 her:

30.09.2020

Kl. 12: Det internasjonale havforskningsrådet ICES gir ferske kvoteråd for makrell, nvg-sild, hestmakrell og kolmule.HI 045234

Kvoteråd for pelagiske bestandar 2020: Meir makrell, litt mindre sild

01.10.2019

Det internasjonale havforskingsrådet ICES gir ferske kvoteråd for makrell, nvg-sild, hestmakrell og kolmule.