Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet


Bildet viser en en oppsamling av snøkrabbe som er tatt opp av vannet.

Havforskningsinstituttet anbefaler en økning i snøkrabbekvoten for 2024.

Fotograf: Odd-Børre Humborstad / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2024
10 300
tonn
Anbefalt kvote 2023
7790
tonn
Avtalt kvote 2023
7117
tonn

Fangst

Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten i 2024 ikke overstiger 10.300 tonn. Dette samsvarer med en estimert sannsynlighet på maksimalt 35% for at fiskeridødeligheten overskrider Fmsy, og sikrer en lav risiko for at bestanden faller under Blim ved utgangen av 2024.

Alternative fangstopsjoner

Fangstopsjon 2023 (tonn)

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

Sannsynlighet for bestand  < Blim

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Sannsynlighet for fiskeridødelighet > Fmsy

25 %

31 %

38 %

45 %

51 %

Sannsynlighet for bestandsreduksjon

65 %

67 %

68 %

71 %

73 %

Bestandsstørrelse (B/Bmsy), median

1.39

1.39

1.35

1.33

1.31

For å sikre maksimalt og samtidig bærekraftig fiskeri, bør fiskeridødeligheten ikke ha mer enn 35 % sannsynlighet for å overstige Fmsy. Over tid bør bestanden ligge omkring Bmsy for å sikre maksimalt langtidsutbytte og bidra til stabile og forutsigbare kvoter.

Fredningsperiode

For å optimalisere fiskeriet og beskytte krabben i perioden med skallskifte, og etterfølgende oppbygging av kjøttfyllingsgrad, opprettholdes rådet om at fisket bør være stengt i perioden 1. juli til 31. desember.

Minstemål

Et minstemål på 95 mm skallbredde for hannkrabber vil bidra til å sikre fangst av høy verdi, og beskytte bestandens reproduksjonspotensiale.

Spøkelsesfiske

For å hindre spøkelsesfiske ved tap av redskap med tilhørende utilsiktet dødelighet og forringet dyrevelferd opprettholdes rådet om innføring av rømmingshull med nedbrytbar tråd i teinene. Videre anbefales det å evaluere om implementeringen av rømmingshull som trer i kraft i 2024 virker etter hensikten.

Råd om fiske av snøkrabbe i 2024

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet - Status og rådgivning for 2024