Gå til hovedinnhold

Norsk marint datasenter (NMD)


Morgenstemning Grimstad Foto ØPaulsen

Morgenstemning i Grimstad. Foto: Øystein Paulsen

Norsk marint datasenter (NMD) ved Havforskningsinstituttet er opprettet for å være et nasjonalt datasenter for profesjonell håndtering av marine miljø- og fiskedata og for fremstilling av dataprodukter. NMD vedlikeholder den største samlingen av marine miljø- og fiskedata i Norge.

Gruppens hovedoppgaver er å:

 • samle, kvalitetssikre og lagre alle marine miljø- og fiskedata
 • gjøre dataene tilgjengelig for forskning

Satsingsområder

Oppgaver ved Norsk Marint Datasenter (NMD) kan deles inn i tre aktivitetsområder:
operasjonell datahåndtering, fremstilling av dataprodukter og datalagring.

Operasjonell datahåndtering

 • operasjonelle forskningsdata
 • kontinuerlige data/tidsserier
 • kringinformasjon (informasjon om tokt)
 • programvareutvikling

Fremstilling av dataprodukter

 • referansedata (kringinformasjon)
 • utarbeide nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer
 • delta i internasjonale nettverk og forskningsprosjekt
 • Norge digitalt

Datalagring

 • tilrettelegging, kvalitetssikring og bearbeiding av forskningsdata
 • innlegging av data i instituttets forskningsdatabase TINDOR
 • datautlevering
 • funksjon som datasenter

Mål

Norsk marint datasenter (NMD) skal bygges opp til å bli et operasjonelt service- og kompetansesenter for profesjonell håndtering av marine data og dataprodukter.

NMD skal:

 • fremskaffe og visualisere dataprodukter for norsk havforskning og deres internasjonale samarbeidspartnere
 • videreutvikle effektive og sikre rutiner for lagring, kvalitetssikring, søk og formidling av marine data
 • være et knutepunkt for søk etter marin datainformasjon