Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (145) Viser 1 - 30

Rapport fra havforskningen 2022-41

Risikoanalyse for de norske havområdene om direkte og indirekte virkninger av klimaendringer på marine økosystemer under ulike utslippsscenarier

30.11.2022
Anne Britt Sandø, Solfrid Sætre Hjøllo, Cecilie Hansen, Morten D Skogen, Robinson Hordoir og Svein Sundby (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-40

Sluttrapport for INFEST

21.11.2022
Sussie Dalvin og Mathias Stølen Ugelvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-39

Effekt på dyrevelferd av gjentatte termiske behandlinger med ulik Δt, ulik utgangstemperatur og ulik behandlingstemperatur

21.11.2022
Lars Helge Stien, Samantha Bui, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Per Gunnar Fjelldal (HI), Merete Bjørgan Schrøder (Sintef Ocean AS), Birger Venås (Sintef Ocean AS), Malin Johansen (NCE Aquaculture), Tore Seternes (Universitetet i Tromsø), Caroline Piercey Åkesson (Pharmaq Analytiq AS), Helene Wisløff (Pharmaq Analytiq AS), Monica Fengsrud Brinchmann (Nord universitet), Deepti Manjari Patel (Nord universitet) og Martin Haugmo Iversen (Nord universitet)
Toktrapport 2022-11

Forsøk med sekkeforlengelser av kvadratiske masker i snurrevad

15.11.2022
Olafur Arnar Ingolfsson, Odd-Børre Humborstad, Liz Beate Kolstad Kvalvik (HI) og Hermann Pettersen (Fiskeridirektoratet)
Rapport fra havforskningen 2022-38

Overvåking av blåskjellbestanden – grunnundersøkelse 2021 og 2022

15.11.2022
Tore Strohmeier, Øivind Strand, Paul Gatti og Antonio Aguera Garcia (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-31

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr – prøver analysert i 2021 for kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer

04.11.2022
Arne Duinker, Julia Storesund, Bjørn Tore Lunestad og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-30

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr - prøver analysert i 2020 for kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer

04.11.2022
Redaktør(er): Arne Duinker, Julia Storesund og Bjørn Tore Lunestad (HI)
Toktrapport 2022-10

Skreitokt 2022

31.10.2022
Edvin Fuglebakk og Anders Thorsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-32

Report on cruises and data stations 2021

21.10.2022
Silje Smith-Johnsen and Helge Sagen (IMR)
Editor(s): Silje Smith-Johnsen (IMR)
Rapport fra havforskningen 2022-33

MILJØVERDIERS SÅRBARHET I NORSKE HAVOMRÅDER

19.10.2022
Full forfatterliste gitt i kapittel 6
Redaktør(er): Cecilie Hansen, Solfrid Sætre Hjøllo, Geir Ottersen og Mette Skern-Mauritzen (HI)
IMR-PINRO 2022-7

Advice on fishing opportunities for Barents Sea capelin in 2023

18.10.2022
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)
Rapport fra havforskningen 2022-29

DDT i blåskjel frå fruktområde i vestnorske fjordar 2021

12.10.2022
Amund Måge og Sylvia Frantzen (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-28

Tilstandsvurdering av høstefelt for Stortare i Møre og Romsdal og Trøndelag i 2022

19.09.2022
Henning Steen (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-27

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk

14.09.2022
Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Veronika Sele og Robin Ørnsrud (HI)
IMR-PINRO 2022-5

Advice on fishing opportunities for beaked redfish in 2023 and 2024 in ICES subareas 1 and 2

06.09.2022
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)
IMR-PINRO 2022-4

Advice on fishing opportunities for Northeast Arctic haddock in 2023 in ICES subareas 1 and 2

06.09.2022
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)
IMR-PINRO 2022-3

Advice on fishing opportunities for Northeast Arctic cod in 2023 in ICES subareas 1 and 2

06.09.2022
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)
IMR-PINRO 2022-6

Report of the Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG) 2022

06.09.2022
Daniel Howell, Bjarte Bogstad (IMR), Anatoly Chetyrkin (VNIRO), Johanna Fall (IMR), Anatoly Filin (VNIRO), Jane Aanestad Godiksen, Hannes Höffle, Edda Johannesen (IMR), Yuri Kovalev (VNIRO), Alexey Russkikh (VNIRO), Dmitri Vasilyev (VNIRO) and Natalia Yaragina (VNIRO)
Rapport fra havforskningen 2022-25

MILJØGIFTER I FISK OG FISKEVARER 2021

06.09.2022
Bente Nilsen, Martin Wiech og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-26

Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances, and contaminants in farmed fish

01.09.2022
Annette Bernhard, Atabak Mahjour Azad og Rita Hannisdal (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-24

Historic landings of northern shrimp (Pandalus borealis) in Norway

23.08.2022
Katrine Wilhelmsen Melaa (University of Bergen), Fabian Zimmermann, Guldborg Søvik and Trude Hauge Thangstad (IMR)
Toktrapport 2022-9

Does seismic have an effect on zooplankton?

18.08.2022
Anne Christine Utne Palm, Karen de Jong, Geir Pedersen, Thor Klevjer (HI), Josefin Titelman University of Oslo, Espen Strand, Emilie Hernes Vereide (HI), Saskia Kühn Kiel University, Sigurd Hannaas, Atle Totland (HI), Håvard Johnsen Buschmann Akvaplan-niva, Marina Mihaljevic, Rune Strømme og Reidar Johannesen (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-23

Effects of the electromagnetic field used in hydrocarbon surveys on marine organisms

28.07.2022
Caroline Durif, Guosong Zhang, Alessandro Cresci, Anne Berit Skiftesvik, Howard Browman, Lise Doksæter Sivle (IMR), Daniel Nyqvist (Politecnico di Torino), Hans Roger Jensen (EMGS) and Jon Gunnar Solheim (EMGS
Rapport fra havforskningen 2022-21

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2021

12.07.2022
Vidar Wennevik (HI), Vegard M. Ambjørndalen (NINA), Tonje Aronsen (NINA), Gunnar Bakke (HI), Ola Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Per Tommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø-Larsen (Veterinærinstituttet), Mikko Heino (HI), Tor Næsje (NINA), Øystein Skaala, Elisabeth Stöger (HI), Helge Skoglund (NORCE LFI), Ingrid Solberg (NINA), Monica F. Solberg (HI), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer), Tine Solvoll Tønder (Veterinærinstituttet), Kurt Urdal (Rådgivende Biologer) og Kjell Rong Utne (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-20

Vandring hos postsmolt av laks fra Vikedals- og Dirdalselven i Boknafjorden 2021

07.07.2022
Ørjan Karlsen, Rune Nilsen og Rosa Maria Serra-Llinares (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-19

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2022

07.07.2022
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik (HI), Ingebrigt Uglem NINA, Gunnar Bekke Lehmann Norce og Ørjan Karlsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-22

Program for overvåking av fiskefôr

30.06.2022
Veronika Sele, Anne-Katrine Lundebye, Marc Berntssen, Julia Storesund, Kai Kristoffer Lie, Antony Philip, Ole Jakob Nøstbakken, Rune Waagbø og Robin Ørnsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-18

The Norwegian small scale fishery and data provided for the IHH FAO-Duke-WorldFish project

24.06.2022
Kjell Nedreaas, Grethe Aagaard Kuhnle, Svein A. Iversen and Marian Kjellevold (IMR)
Rapport fra havforskningen 2022-16

Program for overvåking av fôr til landdyr

16.06.2022
Veronika Sele, Kai Kristoffer Lie, Julia Storesund og Robin Ørnsrud (HI)