Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Torskeoppdrett Fjern filter

Resultat: (6)forskere foran sjø

Larvar frå oppdrettstorsk kan overleve

16.08.2023

Det viser ny HI-forskning. En person i oransje regntøy og redningsvest bøyer seg over ripen på en robåt og holder en fisk i vannoverflaten.

Noen villtorsker ser ut til å velge laksefôr

27.04.2023

Og det påvirker fettsyresammensetningen deres.Bildet viser arbeidsdekket på båten der to personer holder på å heise opp egg-håven.

Fant oppdrettsegg på gytefeltene til villtorsken

28.03.2023

Under et eggtokt på Nordlandskysten fant forskerne 38 torskeegg: 29 var fra oppdrettstorsk, sju fra villfisk og to egg hadde usikker opprinnelse.Bilde av oppdrettstorsk i et kar på land.

Torskeoppdrett kan være en risiko for kysttorsken

04.05.2022

Dersom næringen tar i bruk alle lokalitetene de har søkt om, kan torskeoppdrett utgjøre en risiko mot kysttorsken fra Stadt og nesten nord til Bodø.To kvinner og en mann står og smiler i sola, med fjord, fjell og en fiskebåt i bakgrunnen.
kronikk

Rosendalsveko 2021: Dugnad for kysten

02.08.2021

Kronikk i Fiskeribladet 27. juli: Kysten er ikke utkanten, men sentrum for den omstillingen Norge nå står oppe i. For å lykkes med et variert næringsliv, der vi også ivaretar natur og kultur, må forskning, forvaltning og næring dele kunnskap og samarbeide om å løse felles problemer.Bilde av oppdrettstorsk i et kar på land.

Torskeoppdrett kan påvirke kysttorsken

26.05.2021

Det er igjen økende interesse for torskeoppdrett langs kysten. Dermed trengs det kunnskap om hvordan oppdrettstorsk påvirker villtorsk. Nå er tilgjengelig kunnskap samlet i en ny rapport.