Forskning

Instituttets hovedaktiviteter er overvåkning, forskning og rådgivning. Vi bruker fartøyer, laboratorier og stasjoner til å samle inn data som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd.

Forskning Forskningsdata

Rådgivning

Forskning og råd fra Havforskningsinstituttet skal legge grunnlaget for at samfunnet også i fremtiden skal kunne høste av de store verdiene i havet og langs kysten.

Mer om rådgivning

Prosjekter

Mako Runtime Error

Error !

ValueError: No JSON object could be decoded

from datetime import datetime from Products.LimeAPI.Model.model import DataObject %> <% i18n = object.LimeAPI.i18n # Get widget properties show_title = widget.val('show-title', type='integer') try:
/usr/lib64/python2.6/json/decoder.py, line 338:
raise ValueError("No JSON object could be decoded")
/usr/lib64/python2.6/json/decoder.py, line 319:
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
/usr/lib64/python2.6/json/__init__.py, line 307:
return _default_decoder.decode(s)
/var/limecms/imr/imr01/lib/python2.6/site-packages/requests-2.18.1-py2.6.egg/requests/models.py, line 894:
return complexjson.loads(self.text, **kwargs)
templates/imr/widgets/widget-list, line 13:
<%
/var/limecms/imr/imr01/lib/python2.6/site-packages/Mako-1.0.1-py2.6.egg/mako/runtime.py, line 860:
callable_(context, *args, **kwargs)
/var/limecms/imr/imr01/lib/python2.6/site-packages/Mako-1.0.1-py2.6.egg/mako/runtime.py, line 835:
_exec_template(inherit, lclcontext, args=args, kwargs=kwargs)
/var/limecms/imr/imr01/lib/python2.6/site-packages/Mako-1.0.1-py2.6.egg/mako/runtime.py, line 803:
**_kwargs_for_callable(callable_, data))
/var/limecms/imr/imr01/lib/python2.6/site-packages/Mako-1.0.1-py2.6.egg/mako/template.py, line 443:
return runtime._render(self, self.callable_, args, data)
/var/limecms/imr/imr01/imr-inst/Products/LimeTemplate/LimeTemplate.py, line 702:
html = mytemplate.render(object=object, site=site, request=self.REQUEST, extra=extra.get('kwargs', None), **extra)

Sosiale medier og nyhetsbrev

Antarktis020208nr3278.jpg

Om Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er Norges største marine forskningsmiljø. Hovedansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.