Gå til hovedinnhold

Milliondryss til HI-prosjekter


Mann i hvit kjeledress på grått oppdrettsanlegg med turkis nett over seg og sjø og holme i bakgrunnen.

Seniorforsker Lars Helge Stien er én av forskerne som skal jobbe med å utvikle en omforent «målestokk» for fiskevelferd.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Seks HI-ledede prosjekter fikk til sammen 62,6 millioner fra Forskningsrådet.

– Det er en stor tillitserklæring å få innvilget prosjekt hos Forskningsrådet, særlig for et så ambisiøst prosjekt som dette, sier prosjektleder Tore Kristiansen.

Han er en av HI-forskerne som fikk gode nyheter fra Norges forskningsråd rett før sommerferien.

Forskningsrådet bevilget 62 572 000 kroner til seks HI-ledede prosjekter.

Skal lage felles fiskevelferd-målestokk

Prosjektet til Kristiansen, som fikk drøye 11,5 millioner i støtte, er en stor felles innsats mellom ledende forskningsmiljøer på fiskevelferd i Norge og utlandet, og norsk akvakulturindustri.

– Målet vårt er å utvikle en omforent «målestokk» for fiskevelferd, sier Kristiansen.

Et standardisert rammeverk vil kunne rangere fiskevelferd i ulike situasjoner opp mot hverandre, for eksempel i forbindelse med avlusing eller sykdomsutbrudd.

– En slik omforent skala er viktig når en videreutvikler norsk akvakultur med nye håndteringsmetoder og oppdrettssystemer med et mål om ha best mulig fiskevelferd, sier prosjektlederen.

Hai-millioner

HI-forskere fikk også snaue 12 millioner kroner til et prosjekt som skal studere tre sårbare haiarter og deres habitater i norske farvann: pigghå, håbrann og brugde.

Ved hjelp av sporing og modeller, skal forskerne blant annet undersøke hvordan haiene blir påvirket av klimaendringer og menneskelig aktivitet som fiskeri og oppdrett.

26 millioner til et nytt tareprosjekt

Forskningsrådet bevilget også 26 millioner til et tareprosjekt som ledes av Møreforsking, men som også har HI med på laget. Prosjektet skal bidra til å undersøke hvordan matindustrien kan bruke tare i sine produkter.

HI-forskere skal blant annet finne ut hvordan man reduserer jodinnholdet i tare, men samtidig bevarer andre næringsstoffer. Prosjektet skal også fokusere på å redusere innholdet av allergener fra små krepsdyr i tare-råstoffet.

– Vi er veldig glade for at dette prosjektet ble innvilget. Det er viktig å forske på trygg bruk av tare i mat, sier Arne Duinker, prosjektleder ved HI.

Jod er et næringsstoff som er viktig for kroppen, men samtidig er det heller ikke bra å få i seg for mye av mikronæringsstoffet. Da HI-forskere analyserte jodinnholdet i 96 forskjellige tang- og tareprodukter, så de at mange av dem hadde for mye jod.