Gå til hovedinnhold

«Kronprins Haakon»


HI 042578
Fotograf: Oda Linnea Brekke Iden / Havforskningsinstituttet

«Kronprins Haakon» har Arktis og Antarktis som sine primære operasjonsområder, men kan også dra på tokt i mer «åpne» farvann i Barentshavet og Norskehavet. Fartøyet er utrustet for alle typer marin forskning i is og åpent farvann.

Om bord i fartøyet er det 15 laboratorier, fire kjølerom og to fryserom. Midt i fartøyet er det en moonpool, det vil si et åpent basseng slik at utstyr også kan settes ned i is eller dårlig vær. Fartøyet kan operere ROV Ægir over siden og gjennom moonpool-en, og er også utrustet til å håndtere den autonome undervannsfarkosten Hugin og bunnprøvetakeren Calypso. I tillegg har fartøyet landingsplass for helikoptre og kan ta med seg to mindre helikoptre på tokt i isen.

Kan seile 65 døgn uten bunkring

«Kronprins Haakon» har en besetning på 16 sjøfolk og to instrumentteknikere. I tillegg er det plass til 37 forskere/toktpersonell. Skipet har en rekkevidde på 15 000 nautiske mil (tur-retur Tromsø–Cape Town). Det vil si at det kan seile i 65 døgn sammenhengende uten bunkring. Skipet har isbryterklasse og kan gå i 3,5 knop i én meter tykk is.

«Kronprins Haakon» har hjemmehavn i Tromsø. Fartøyet eies av Norsk Polarinstitutt (30 prosent) på vegne av den norske stat, med Universitetet i Tromsø som største bruker (50 prosent), og Havforskningsinstituttet som bruker (20 prosent) og operatør av fartøyet. Det vil si at HI bemanner og drifter skipet.

Byggeprosessen

Den norske regjeringen besluttet i oktober 2012 å bygge et nytt isgående fartøy. Skipet ble bygget av det italienske verftskonsernet Fincantieri og ble sjøsatt i Italia i februar 2017. Den 2. januar 2018 ankom FF «Kronprins Haakon» Bergen. Etter utprøving og ferdigstilling i Norge, startet fartøyet på første ordinære tokt til Polhavet i august 2018.

I januar 2019 dro fartøyet på sitt første tokt til Antarktis.
 

Her kan du ta en virtuell tur og se deg om på fartøyet: