Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Tobis Fjern filter

Resultat: (24)Forsker på båt som fisker etter tobis

Tobisegg ble mindre påvirket enn ventet av simulert oljeutslipp

27.05.2024

Studien gir viktig kunnskap til risikovurdering av oljeforurensning.foto av avlange fisker på et bord

Kritisk lite tobis på fleire av områda i Nordsjøen

22.05.2024

Det førebelse kvoterådet på opptil 19.000 tonn blir derfor ikkje sett opp.tobis stikker hodet opp av sanden

Tobisbestanden ser laber ut

05.03.2024

Forskerne råder til laveste foreløpige kvote på ti år. foto av hånd med tobis og sand

Kartla tobis på Vestlandskysten med nytt kystforskingsfartøy

31.03.2023

Dermed blei det testtokt i dobbel forstand.110798tobis

Tobisflåten har vært spesielt flinke til å levere fangstdata

27.02.2023

Det er likevel ikke rom for å senke skuldrene.Dykker i tareskog

Har vurdert hvor sårbar naturen i havområdene er

19.10.2022

Havforskerne har sett på hvordan fisk, andre dyr og marin natur påvirkes av ulike typer menneskelig påvirkning. foto av mange tobis i samlede hender

HI sitt endelige kvoteråd for tobis i 2022 er 95 000 tonn

13.05.2022

Årets tobistokt viser en ganske svak rekruttering av 2021-årsklassen. Det endelige kvoterådet blir på 95 000 tonn.Tobislarve i mikroskop.

Tobislarvar blei ikkje forstyrra av straumkablar

21.04.2022

Store vindparkar er utbygde eller planlagde i Nordsjøen. No har forskarane sjekka om magnetfelt frå kablane kan påverka tobislarvar.Store mengder tobis slippes ut på en sorteringsbenk

HI gir foreløpig kvoteråd for tobis i 2022 på 60 000 tonn

22.02.2022

Det er en nedgang på 59 prosent fra det endelige kvoterådet i 2021.kollasj av tobis pluss kart over Nordsjøen med skipstrafikk og oljeinstallasjonar

Tobisen har det greitt i sør, men slettes ikkje på belasta Vikingbanken

17.08.2021

Det er kortversjonen av ein ny rapport om status og sårbarheit for tobis frå HI til Miljødirektoratet.Foto av forskningstekniker som sorterer fisk om bord i en båt

HI sitt endelege kvoteråd for tobis: 145 000 tonn

14.05.2021

Årets tobistokt viser under middels rekruttering og individvekt, men framleis mykje igjen av dei eldre superårsklassane.HI 048738

Førebels kvoteråd for tobis i 2021: 110 000 tonn

10.02.2021

– Tre sterke årsklassar pluss teikn til endå eit godt år gjer at vi kan tilrå ei historisk høg førebels kvote, seier havforskar Espen Johnsen.IMG 0274

Endeleg kvoteråd for tobis: Doblar rådet til 250.000 tonn

14.05.2020

Historisk sterk rekruttering, framleis mykje av dei eldre fiskane og god mattilgang i Nordsjøen har gitt rekordhøge målingar av tobis. ekkogramtolkning

Her finn kunstig intelligens stimar av tobis på ekkoloddbilda

11.05.2020

Viss vår mann Ronald får 10 av 10 poeng, får den nye «lærlingen» hans 9.Eirik sorterer

Trygt å auke tobiskvoten til 110 000 tonn

06.05.2020

Allereie før tobistoktet er avslutta, kan forskarane seie at det er grunnlag for å fiske meir.HI 001714

Førebels kvoteråd for tobis i 2020: 70 000 tonn

18.02.2020

NORDSJØEN, NORSK SONE: Sterk 2016-årsklasse drar opp rådet for dei sørlege tobisfelta. Forskarane vil framleis halde stengt for fiske lengre nord.tobis

Rapportar om tobis-kok på vestlandskysten, igjen

19.06.2019

Langs vestlandskysten dukkar det no opp observasjonar av store mengder tobisyngel heilt inne i fjæresteinane. Fram til 70-talet var dette eit årleg fenomen.Tobis av ulik størrelse

Oppjusterer tobisrådet til 125 000 tonn

13.05.2019

Havforskningsinstituttet har oppdatert kvoterådet for tobis. Det går opp med 70 000 tonn – frå 55 000 til 125 000 tonn. HI 001714

Tilrår kvote for tobis på 55.000 tonn

11.02.2019

NORDSJØEN, NORSK SONE: Godt med fisk på tobisfelta i sør, men framleis kritisk lite lenger nord. Forskarane rår til ei førebels kvote på 55.000 tonn i 2019.stor tobis hånd EspenJohnsen

Uvanleg tynn tobis overraskar forskarane

16.05.2018

Skral fisk og elendig tilvekst. Årets tobistokt avdekkar at fisken har fått altfor lite å ete. Kald, sein vår kan vera årsaka.  Ammodytes marinus 16 12 2014 2

Tobiskvote på 70 000 tonn

06.02.2018

Den sterke 2016-årsklassen syter for eit godt tobisfiskeri i 2018 med ein førebels kvote på 70 000 tonn. På sikt ser det ikkje like lyst ut – rekrutteringa til bestanden er dårleg.foto av mange tobis i samlede hender

Kvoteråd for tobis: Oppdaterer ikke det foreløpige rådet før det endelige

04.05.2021

Det foreløpige kvoterådet på 110.000 tonn blir uendret frem til et endelig råd senest 15. mai.Ammodytes marinus 16 12 2014 2

Foreløpig kvoteråd for tobis i 2023 er 60 000 tonn

02.03.2023

Det er likt som det foreløpige rådet i fjor.To hender holder masse småfisk over en enda større haug med småfisk

Endeleg kvoteråd for tobis i 2023 er 60 000 tonn

16.05.2023

Rekrutteringa har vore dårlegare enn venta.