Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Reke – Barentshavet Fjern filter

Resultat: (8)Rekehode

Liten nedgang i kvoteråd på reker i Barentshavet

15.01.2024

Fangst på reker i Barentshavet i 2024 tilrådes å ikke overskride 143 000 tonn. Det innebærer en nedgang på 10 000 tonn sammenlignet med i fjor.reker

Liten økning i kvoteråd på reker i Barentshavet

08.03.2023

Fangst på reker i Barentshavet i 2023 tilrådes å ikke overskride 153 000 tonn.Gammalt svart-kvitt-bilde av rekefangst på dekk på fiskebåt, sjø i bakgrunnen.

Slik har rekefisket utvikla seg

25.08.2022

Forskarar har digitalisert data for rekelandingar nesten heilt tilbake til den gongen rekefisket starta.Rekefangst på tokt i Barentshavet

Ingen endring i kvoteråd på reker i Barentshavet

30.11.2021

Det internasjonale havforskningsrådet ICES tilråder at fangstene i 2022 ikke overskrider 140.000 tonn. Det betyr ingen endring fra året før.Dypvannskreker

Reker i fjordområder er genetisk forskjellig fra de i Barentshavet

20.10.2021

Forskere har funnet ut at det er genetiske forskjeller mellom fjordreker og rekene ute i Barentshavet.reketråling
kronikk

- For enkelt om fangstutvikling i rekebestander

02.09.2020

Kronikk i Fiskeribladet 31. august 2020: Endringer i rekebestanden kan skyldes mange faktorer. Derfor kan man ikke generalisere om fangstutvikling.HI 041375

Mer enn dobler kvoterådet på reker i Barentshavet

29.11.2019

Det internasjonale havforskningsrådet ICES tilråder at fangstene i 2020 ikke overskrider 150.000 tonn. Det er mer enn dobbelt så mye som rådet for inneværende år. Bilde av mange reker

Tilrår rekefangstar på inntil 70.000 tonn

05.11.2018

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) tilrår at den kan fiskast inntil 70.000 tonn reker i Barentshavet i 2019.