Gå til hovedinnhold

Gro van der Meeren

IMG 5381
Forsker
Telefon: 94168742
Avdeling: Økosystemprosesser

Arbeidsområde

Min faglige interesse innen økologi er biodiversitet og næringsnett. Jeg er utdannet økolog/etolog med særlig erfaring innen forskning på krabbe og hummer. Jeg har vært involvert i studier av krepsdyr nevrologi, biologi, økologi og atferd, både grunnforskning og i forvaltnings- og havbeitesammenheng. For tiden er jeg hovedsakelig involvert i rådgiving inn mot helhetlig økosystembasert havforvaltning gjennom oppdrag for å utvikle og evaluere de norske havforvaltningsplanene som deltaker i sekretariatet for Overvåkingsgruppa for de norske Havforvaltningsplanene og med i havforskningens ekspertgruppe i forhold til Norsk-Russisk miljøsamarabeid. Jeg er med i Hjortsenteret for studier av dynamikken i marine økosystem. Jeg har vært Havforskningsinstituttets ansvarlige inn mot miljødirektorartes prosjekt Naturindekser i Norge.

Internasjonalt er jeg involvert i ICES: WGECO, WGINOR, WGIBAR, WGMLEBP, og som IMR-representant ved ICES "advisory drafts" gruppene ADGBY og ADGFBI. Jeg er tidvis aktiv medlem i OSPAR ICG-COBAM og i dialog med NOAA (USA om helhetlig økosystem vurderinger (IEA). Jeg bidrar med forslag i høringer inn mot det internasjonale panelet for biodiversitet og økosystemtjenester (IPBES). Jeg deltar i IndiSeas 2 prosjektet som publiserer fagartikler med formål å se globalt på beregninger og modellering av naturlige og menneskelige påvirkninger på marine ressurser, og følger på ressursene og på fiskerisamfunn. Jeg har vært med i Eu-prosjekter som har studert hummer ved bunnslåing (LEAR 1997-1999), PartiSeaPate (marine planløsninger for Østersjøen) og EEA-prosjektet “Public participation in the MSP in Poland". I 2016 er jeg co-chair i arbeidsgruppen i European Marine Board, for å utrede erfaringer og råd for Citizen Science.

I tillegg har jeg vært styremedlem i Artsdatabanken (2012-2015), jeg er arbeidsgruppeansvarlig fra 2015 for å gi studenter praksiserfaring innenfor BioCEED (wp 7); ved senter for fremragende utdannelse i biologi. Jeg er også prosjektleder for skolesamarbeid mellom Havforskningen og grunnskolen (Livet i fjæra), og deltaker også i samarbeid mot videregående skoler og sitter i rådgivingsgruppa for Havforskerskolen ved Havforskningsinstituttet. Jeg holder foredrag for universitetsstudenter og populærforedrag etter behov. Jeg har også veiledet en rekke Masterstudenter som har studert hummer og får oppgaver gjennom ”spør en forsker” for  Miljølære.no og havforskningsinstituttets facebookside. Jeg er dessuten medlem og revisor for Foreningen for nNorske Etooger.

Jeg var leder og arrangør for den internasjonale 9th Conference and Workshop on Lobster Biology and Management i Bergen 2011 (www.imr.no/icwl_bergen)

Curriculum Vitae

Name: Gro I. van der Meeren (Sekkelsten until May 1988)
Adress: Institute of Marine Research,
PB 1870 Nordnes,
NO-5817 Bergen, NORWAY
Visiting address: Austevoll Research Station,
NO-5392 Storebø, NORWAY
Phone: +47 56 18 22 68 (Office), Fax: +47 56 18 22 22, e-mail: grom@imr.no
ACADEMIC EDUCATION
2003 Dr. philos. University in Bergen (Zoology; Focus on Behaviour, Ecology, and Stock management)

2014 forfremmet til 1183 (professor) nivå

AWARD

van der Meeren, G.I. 2015. Formidlingsprisen ved Havforskningsinstituttet 2015.

van der Meeren, G.I., Kleiven, A.R., Agnalt, A.-L., Grefsrud, E.S. 2014. Den lange og kronglete historien om hummer i Norge. Ukens Orientering 1. oktober 2014. 2. pris for beste foredrag av ansatte ved havforskningsinstituttet.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Assessing the state of the Barents Sea using indicators: How, when, and where?

Cecilie Hansen, Gro Ingleid van der Meeren, Harald Loeng, Morten D. Skogen
ICES Journal of Marine Science 78 p. 2983-2998
2016

Ecological indicators to capture the effects of fishing on biodiversity and conservation status of marine ecosystems

M. Coll, L.J. Shannon, K.M. Kleisner, M.J. Juan-Jorda, A. Bundy, A.G. Akoglu, D. Banaru, J.L. Boldt, M.F. Borges, A. Cook, I. Diallo, C. Fu, C. Fox, D. Gascuel, L.J. Gurney, T. Hattab, J.J. Heymans, D. Jouffre, B.R. Knight, S. Kucukavsar, S.I. Large, C. Lynam, A. MacHias, K.N. Marshall, H. Masski, H. Ojaveer, C. Piroddi, J. Tam, D. Thiao, M. Thiaw, M.A. Torres, M. Travers-Trolet, K. Tsagarakis, I. Tuck, Gro Ingleid van der Meeren, D. Yemane, S.G. Zador, Y.J. Shin
Ecological Indicators 60 p. 947-962
2016

Pelagisk fisk og plankton i Norskehavet - er bæreevnen nådd?

Kjell Rong Utne, Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg
Naturen 140 p. 293-300
2016

Strong fisheries management and governance positively impact ecosystem status

Alida Bundy, Ratana Chuenpagdee, Jennifer L. Boldt, Maria de Fatima Borges, Mohamed Lamine Carmara, Marta Coll, Ibrahima Diallo, Clive J Fox, Elizabeth A. Fulton, Ayse Gazihan, Astrid Jarre, Didier Jouffre, Kristin M. Kleisner, Ben Knight, Jason S. Link, Patroba P. Matiku, Hicham Masski, Dimitrios K. Moutopoulos, Chiara Piroddi, Tilt Raid, Ignacio Sobrino, Jorge Tam, Djiga Thiao, Maria A. Torres, Konstantinos Tsagarakis, Gro Ingleid van der Meeren, Yunne-Jai Shin
Fish and Fisheries
2015

Diver-operated suction sampling in norwegian cobble grounds: Technique and associated fauna

Halldis Ringvold, John-Arvid Grytnes, Gro Ingleid van der Meeren
Crustaceana 88 p. 184-202
2015

Relationships among fisheries exploitation, environmental conditions, and ecological indicators across a series of marine ecosystems

Caihong Fu, Scott Large, Ben Knight, Anthony J. Richardson, Alida Bundy, Gabriel Reygondeau, Jennifer Boldt, Gro Ingleid van der Meeren, Maria A. Torres, Ignacio Sobrino, Auber Arnaud, Morgane Traver-Trolet, Chiara Piroddi, Ibrahima Diallo, Didier Jouffre, Hugo Mendes, Maria Fatima Borges, Cristopher P. Lynam, Marta Coll, Lynne J. Shannon, Yunne-Jai Shin
Journal of Marine Systems 148 p. 101-111
2015

Evaluating changes in marine communities that provide ecosystem services through comparative assessments of community indicators

Kristin M. Kleisner, Martha Coll, Christopher P. Lynam, Alida Bundy, Shannon Lynne, Yunne-Jai Shin, Jennifer L. Boldt, Maria F. Borges, Ibrahima Diallo, Clive Fox, Gascuel Didier, Johanna J. Heymans, Maria J. Juan Jorda, Didier Jouffre, Scott I. Large, Kristin N. Marshall, Henn Ojaveer, Chiara Piroddi, Jorge Tam, Maria A. Torres, Morgane Travers-Trolet, Konstantinos Tsagarakis, Gro Ingleid van der Meeren, Stephani Zador
Ecosystem Services 16 p. 413-429
2015

A concise review of lobster utilization by worldwide human populations from prehistory to the modern era

Ehud Spanier, Kari L. Lavalli, Jason S. Goldstein, Johan C. Groeneveld, Gareth L. Jordaan, Clive M. Jones, Bruce F. Phillips, Marco L. Bianchini, Rebecca D. Kibler, David Díaz, Sandra Mallol, Raquel Goñi, Gro Ingleid van der Meeren, Ann-Lisbeth Agnalt, Donald C. Behringer, William F. Keegan, Andrew Jeffs
ICES Journal of Marine Science 72 p. i7-i21
2011

The Nature Index: A General Framework for Synthesizing Knowledge on the State of Biodiversity

Gregoire Certain, Olav Skarpaas, Jarle Werner Bjerke, Erik Framstad, Markus Lindholm, Jan-Erik Nilsen, Ann Norderhaug, Eivind Oug, Hans-Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Gro Ingleid van der Meeren, Iulie Aslaksen, Steinar Engen, Per-Arild Garnåsjordet, Pål Kvaløy, Magnar Lillegård, Nigel Yoccoz, Signe Nybø
PLOS ONE 6
2011

The Norwegian plan for integrated ecosystem-based management of the marine environment in the Norwegian Sea

Geir Ottersen, Erik Joel Steinar Olsen, Gro I. van der Meeren, Are Dommasnes, Harald Ole Loeng
Marine Policy 35 p. 389-398
2009

Effects of dietary DHA and EPA on neurogenesis, growth, and survival of juvenile American lobster, Homarus americanus

Gro Ingleid van der Meeren, Michael F. Tlusty, Anita Metzler, Terje van der Meeren
New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 43 p. 225-232
2006

Spatial variation in abundance and catch composition of Cancer pagurus in Norwegian waters: biological reasoning and implications for assessment

Astrid Kari Woll, Gro Ingleid van der Meeren, Inge Fossen
ICES Journal of Marine Science 29 p. 479-487

Informasjonsmateriale

2012

Harde sjekketriks i krepsdyrverdenen

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

CABI Fact sheet : American Lobster in European

van der Meeren, Gro Ingleid

Poster

2017

Lobster’s living biotope, morphology and behavior: can these connections be used to learn more about really concealed life stages?

Gro Ingleid van der Meeren, Astrid Kari Woll
2017

Lobsters living biotope, morphology and behavior: can these connections be used to learn more aboput concealed life stages?

Gro Ingleid van der Meeren, Astrid Kari Woll
2017

IMBeR - Integrated Marine Biosphere Research

Gro Ingleid van der Meeren, Lisa Maddison
2012

Ecosystem-based Management in Norway and Europe

van der Meeren, Gro Ingleid

Mediebidrag

2019

Ny, sviande sjøanemone finnen i Hordaland

Gro I. van der Meeren
Marsteinen 8. August p. 1
2017

Megastore geleballer - Hva er de merkelige geleballene som observeres langs kysten? Nå ber havforskerne om din hjelp!

Halldis Ringvold, Gro I, van der Meeren, Manuel Malaquias, Geir Johnsen
Pressemelding og sosiale media (Nei) p. 3
2014

Tilstanden i hummerbestanden og effekten av fiskeriet

van der Meeren, Gro Ingleid
2014

Hummarsesongen er i gong

van der Meeren, Gro Ingleid
2014

Historia om hummaren

van der Meeren, Gro Ingleid
2013

Søring krabber seg nordover

Marie Hauge, Gro Ingleid van der Meeren
2012

Faller for rovrekas dødelige lokketriks

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Verdens tøffeste reke slår knallhardt

van der Meeren, Gro Ingleid

Kapitler og bøker

2020

Working Group on the Integrated Assessments of the Norwegian Sea

P. Arneberg & A.H. Ólafsdóttir (eds)
ICES Scientific Reports 2:29 p. 52
2020

Annex 4: The state and trends of the Barents Sea ecosystem in 2019

E. Erisken & A. Filin (eds)
ICES Scintific Reports 2:30 p. 187
2020

Working Group on the INtegrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR

E. Eriksen & A. Filin (eds)
ICES Scientific Reports. 2:30 p. 206
2020

Extension of ecosystem management systems: Use existing environmental and fisheries reporting and management systems of the Barents Sea and off Greenland to demonstrate how data from an iAOS may allow for implementing similar procedures in other parts of the Arctic

van der Meeren, G.I., Maar, M., Hansen, C., Møller, E.F., Loeng, H., Larsen, J., Skoden, M.
Inraros repoert, Emdesk D 6.3 p. 47
2020

Assessing the state of the Barents Sea using indicators. How, when and where?

Hansen, C.E., van der Meeren, G.I., Skogen, M.
Frontiers In submission
2020

Status for miljøet i Barentshavet

Arneberg, Gro I., Frantzen, S., Vee, I.
Rapport fra Havforskningen 13 p. 114
2020

Survey Report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents SEa and adjacent waters

D Prozorkevich, G.I. van der Meeren
Joint Norwegian/Russian report series 1 p. 93
2019

NorwegianSea Ecoregion –Ecosystem overview

ICES
Report of the ICES Advisory Committee, 2019. ICES Advice 2019, Section 12.1 p. 17
2019

Barents Sea Ecoregion –Ecosystem overview

ICES
Report of the ICES Advisory Committee, 2019 ICES Advice 2019, Section 5.1 p. 12
2019

Advancing Citizen Science for Coastal and Ocean Research. 10.31230/osf.io/kreh3.

Garcia-Soto, Carlos & van der Meeren, Gro & Delany, Jane & Domegan, Christine & Dubsky, Karin & Gorsky, Gabriel & Juterzenka, Karen & Malfatti, Francesca & Mannaerts, Gerald & Mchugh, Patricia & Seys, Jan & Weslawski, J. & Zielinski, Oliver & Busch, Julia & Monestiez, Pascal & Fauville, Géraldine.
2019

The Cryptic Homarus gammarus (L., 1758) Juveniles: A Comparative Approach to the Mystery of Their Whereabouts

Gro Ingleid van der Meeren, Astrid Kari Woll
p. 61-120
2019

Ch. 2 The Cryptic Homarus gammarus (L., 1758) Juveniles: A Comparative Approach to the Mystery of Their Whereabouts

Gro I. van der Meeren & Astrid Woll
Lobsters Biology, Behavior and Management ISBN: 978-1-53615-711-6 (Nei) p. 61-121
2016

Description of the major ecosystems and their reference states

Signe Nybø, Bård Pedersen, Olav Skarpaas, Iulie Aslaksen, Jarle W. Bjerke, Gregoire Certain, Hanne Edvardsen, Erik Framstad, Per Arild Garnåsjordet, Aksel Granhus, Hege Gundersen, Snorre Henriksen, Knut Anders Hovstad, Anders Jelmert, Margaret McBride, Ann Norderhaug, Geir Ottersen, Eivind Oug, Hans-Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren
p. 21-26
2016

Ecological framework

Signe Nybø, Bård Pedersen, Olav Skarpaas, Iulie Aslaksen, Jarle W. Bjerke, Gregoire Certain, Hanne Edvardsen, Erik Framstad, Per Arild Garnåsjordet, Aksel Granhus, Hege Gundersen, Snorre Henriksen, Knut Anders Hovstad, Anders Jelmert, Margaret McBride, Ann Norderhaug, Geir Ottersen, Eivind Oug, Hans-Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren
p. 11-20
2016

Nature Index data sources

Signe Nybø, Hege Gundersen, Kristian Hassel, Knut Anders Hovstad, Line Johansen, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren
p. 38-41
2015

Kyst

Hege Gundersen, Kjell Magnus Norderhaug, Eli Rinde, Torbjørn Martin Johnsen, Gro Ingleid van der Meeren, Kjell Tormod Nilssen, Svein-Håkon Lorentsen
p. 50-58
2015

Hav

Gro Ingleid van der Meeren, Svein-Håkon Lorentsen, Geir Ottersen, Anders Jelmert
p. 39-49
2015

Beskrivelse av hoved-økosystemene og deres referansetilstand

Signe Nybø, Bård Pedersen, Olav Skarpaas, Iulie Aslaksen, Jarle W. Bjerke, Gregoire Certain, Hanne Edvardsen, Erik Framstad, Per Arild Garnåsjordet, Aksel Granhus, Hege Gundersen, Snorre Henriksen, Knut Hovstad, Anders Jelmert, Margaret McBride, Ann Norderhaug, Geir Ottersen, Eivind Oug, Hans-Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren
p. 21-26
2015

Datakilder for naturindeks

Signe Nybø, Hege Gundersen, Kristian Hassel, Knut Hovstad, Line Johansen, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren
p. 37-40
2015

Økologisk rammeverk

Signe Nybø, Bård Pedersen, Olav Skarpaas, Iulie Aslaksen, Jarle W. Bjerke, Gregoire Certain, Hanne Edvardsen, Erik Framstad, Per Arild Garnåsjordet, Aksel Granhus, Hege Gundersen, Snorre Henriksen, Knut Hovstad, Anders Jelmert, Margaret McBride, Ann Norderhaug, Geir Ottersen, Eivind Oug, Hans-Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren
p. 11-20
2014

Aquaculture and stock enhancement of king crabs

Bradley G. Stevens, Jiro Kittaka, Nicolina Kovatcheva, Sara Perrsselin, Gro Ingleid van der Meeren
p. 403-448
2013

Monitoring ecological quality of coastal waters by the Nature Index (NI) – an integrated measure of biodiversity

Eivind Oug, Gro Ingleid van der Meeren, Gregoire Certain, Signe Nybø
p. 31-48
2013

Enhancement of lobster fisheries to improve yield and value

B.S. Green, C. Gardner, Gro Ingleid van der Meeren
p. 100-128
2010

Kyst (bunn og pelagisk).

Eivind Oug, Hartvig C Christie, Wenche Eikrem, Gro Ingleid van der Meeren, Kjell Tormod Nilssen, Svein-Håkon Lorentsen
p. 46-59
2010

Hav (bunn og pelagisk).

Gro Ingleid van der Meeren, Svein-Håkon Lorentsen, Hein Rune Skjoldal
p. 25-45

Populærvitenskapelige artikler

2021

Dette er jo-jo-fisken som økosystemet dreier seg rundt

Harald Gjøsæter, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren
Forskersonen.no
2009

Dominoeffekter i Barentshavet; prosessene rundt svigningene i loddebestanden

Per Arneberg, Gro Ingleid van der Meeren, Svein-Håkon Lorentsen, Maria Fossheim
Naturen p. 252-258

Faglige foredrag

2021

Demonstrating applications of an Integrated Arctic Observing System towards selected, diverse stakeholder groups

Geir Ottersen, Mikael K Sejr, Tim Kruschke, Gro Ingleid van der Meeren, Hanne Sagen, Anne Solgaard, Mathias Göckede, Finn Danielsen, Marie Maar
2019

Will integrated ecosystem assessments be reflected in integration between sectorial management? Experiences and thoughts from the Barents Sea and Norwegian Sea holistic ecosystem management plans. The Future of governance and handling vulnerability in Arctic ecosystems

Gro Ingleid van der Meeren, Mette Skern-Mauritzen
2019

Climate variation and change replacing fisheries as the dominant driver in Norwegian shelf ecosystems

Elena Eriksen, Gro I. van der Meeren, Per Arneberg, Sigrid Lind, Richard D.M. Nash, Henning Wehde,
IMBeR Open Science Conference Future Oceans 2 Session: Same, same, different: understanding variability and the relative roles of environment, climate, fishing and trophic dynamics in marine ecosystems (Nei) p. Brest June 2019
2018

Det fantastiske havet

van der Meeren, Gro Ingleid
2018

From ecosystem monitoring to integrated assessment of the ecosystem

Elena Eriksen, Gro Ingleid van der Meeren, Dmitry Prozorkevich
2018

Common Ecosystem Referrence Points : Workshop 11 Quantifying thresholds in driver-response relationships to identify reference points

Gro Ingleid van der Meeren, Benjamin Planque, Per Arneberg
2017

FNs bærekraftmål nr. 14 Livet under Vann – Hvorfor er dette sentralt i forhold til Integrated Marine Biosphere Research IMBeR – Hvordan er dette relatert til Havforskningsinstituttet

van der Meeren, Gro Ingleid
2017

Taskekrabben – veien fra uutnyttet ressurs til markedssuksess

van der Meeren, Gro Ingleid
2017

Need for social science in EBM – The importance of merging social and natural science for serving policy needs to the best for humans and nature

Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg
2017

Ecosystem-related monitoring, assessments and management advices for the Norwegian, Barents and North Seas

Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg, Elena Eriksen, Mette Skern-Mauritzen, Lidvard Grønnevet
2017

Marine ecosystems and social needs: The importance of merging social and natural science for servicing policy need to the best for humans and nature.

van der Meeren, Gro Ingleid
2016

The Norwegian Ecosystem-Based Management plan for the Barents Sea: Achievements and Challenges

Geir Ottersen, Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg
2016

Socio-ecological research servicing policy needs - management plans

van der Meeren, Gro Ingleid
2016

The Norwegian Ecosystem-Based Management plan for the Barents Sea; Strengths, Flaws and Further Developments.

Gro Ingleid van der Meeren, Anne Britt Storeng, Cecilie von Quillfeldt, Geir Ottersen, Per Arneberg
2015

Naturindekser for hav

van der Meeren, Gro Ingleid
2015

BioCEED – Senter for fremragende utdanning i biologi

Vidar Wennevik, Gro Ingleid van der Meeren
2015

Barentshavet Eksempel på integrert assessment.

van der Meeren, Gro Ingleid
2015

IndiSeas indicator Studies

van der Meeren, Gro Ingleid
2015

Ecosystem overviews for WGIBAR and WGINOR

van der Meeren, Gro Ingleid
2015

The research base, development and maintenance of the Norwegian marine management plans

van der Meeren, Gro Ingleid
2015

Kystøkosystemet

Hege Gundersen, Kjell Magnus Norderhaug, Eli Rinde, Torbjørn Martin Johnsen, Gro Ingleid van der Meeren, Kjell Tormod Nilssen
2014

Marine ecosystem Services: how does aquaculture fit in?

van der Meeren, Gro Ingleid
2014

Marine Spatial Planning in Norway: How to achieve public dialogue and involvement

Gro Ingleid van der Meeren, Øivind Bergh, Geir Ottersen
2014

Livet i Fjæra

Jan Erik Stiansen, Gro Ingleid van der Meeren
2014

Den lange og kronglete historien om hummer i Norge

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Even Moland, Espen Moland Olsen
2014

Den lange og kronglete historien om hummer i Norge

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Even Moland, Espen Moland Olsen
2014

Uten stemme, uten hjerne, uten skjelett Kommunikasjon mellom virveløse dyr i havet

Gro Ingleid van der Meeren, Ann-Lisbeth Agnalt
2014

Priority research areas for evaluating ecosystem consequenses of a discard ban

Maria de Fatima Borges, Eider Andogeni, Jochen Depestele, Gerjan J. Piet, Anna Rindorf, Thomas Kirk Sørensen, Gro Ingleid van der Meeren
2014

Integrated Ecosystem Assessments in Norway: Comparison over three different ecosystems

Daniel Howell, Edda Johannesen, Geir Huse, Hein Rune Skjoldal, Gro Ingleid van der Meeren, Kjell Rong Utne, Geir Ottersen
2014

Effects of EBP predation, competition & habitat on the life history of red king crab (Paralithodes camtschaticus)

Felicia Keulder, Gro Ingleid van der Meeren
2014

The Long and Winding story of the Lobster Homarus gammarus in Norway

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud
2014

MSP case studies: Norwegian Integrated Management Plans

Gro Ingleid van der Meeren, Geir Ottersen
2013

Role of Maritime Spatial Planning to achieve environmental objectives and targets

Gro Ingleid van der Meeren, Geir Ottersen
2013

Ecosystems, crab physiology & anatomy

van der Meeren, Gro Ingleid
2013

MSP in Norway: The research base of the Norwegian management plans

Gro Ingleid van der Meeren, Erik Joel Steinar Olsen
2013

Strandsonenes plass i det fantastiske livet i havet. Ved Hav-kyst: Kunnskap, læring og samarbeid for bærekraftig utvikling. Skolelaboratoriet i naturfag (UiB), Arendal mars 2013

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Endringer i Nordsjøen evne til å levere økosystemtjenester

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Identifikasjon av relevante miljømål

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Setting the stage for improved MSFD food web indicators

A.G. Rossberg, M.F. Borges, T. Fung, S.P.R. Greenstreet, P. Haynes, E.L.R. Kenchington, H Lindeboom, I. Rombouts, S. Shephard, Gro Ingleid van der Meeren, D.G. Reid
2012

The Norwegian management plan for the North Sea; where does it stand now

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Assessing the State of Biodiversity in Marine Ecosystems. Two different approaches discussed: the Norwegian Nature Index and Beat 2.0

Gro Ingleid van der Meeren, Jesper H. Andersen, Gregoire Certain, Ciarán Murray
2010

The Nature Index: A new method to integrate expert knowledge and data on species to measure state and trends of ecosystems and across ecosystems

Signe Nybø, Gregoire Certain, Olav Skarpaas, Jarle W. Bjerke, Erik Framstad, Markus Lindholm, Jan-Erik Nilsen, Ann Norderhaug, Eivind Oug, Hans Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren, Iulie Aslaksen, Steinar Engen, Per Arild Garnåsjordet

Annet tidsskriftbidrag

2019

Sviande sjøanemonar med fart på seg.

Gro Ingleid van der Meeren, Terje van der Meeren
Marsteinen 42 p. 6-6
2013

Lobster Research Integrated: From Biology to Management

F. Buchholz, A. Linnane, Gro Ingleid van der Meeren, T Fenchel, Franz Uiblein
Marine Biology Research 9 p. 3-6

Rapporter og avhandlinger

2021

Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder - Miljøverdi - En gjennomgang av miljøverdier og grenser i eksisterende SVO og forslag til nye områder

Elena Eriksen, Gro Ingleid van der Meeren, Bente Merete Nilsen, Hanne Johnsen, Cecilie Quillfeldt
2021

Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-November 2020 : IMR/PINRO Joint Report Series 1, 2021

Gro Ingleid van der Meeren, Dmitry Prozorkevich
2021

Marint vern - Havforskningsinstituttets ekspertvurdering av utfordringer og status for arbeid med marint vern i Norge

Lis Lindal Jørgensen, Even Moland, Vivian Husa, Tina Kutti, Alf Ring Kleiven, Gro Ingleid van der Meeren
2020

Survey report from the joint Norwegian/ Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters August-October 2019 : IMR/PINRO Joint Report

Dmitry Prozorkevich, Gro Ingleid van der Meeren
2020

Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020

Anders Jelmert, Anne Britt Sandø, Anne Kirstine Højholt Frie, Bjarte Bogstad, Bjørn Einar Grøsvik, Elena Eriksen, Elvar H. Hallfredsson, Erling Kåre Stenevik, Espen Bagøien, Geir Ottersen, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren, Hannes Höffle, Ida Vee, Josefina Johansson, Lis Lindal Jørgensen, Margaret McBride, Melissa Chierici, Padmini Dalpadado, Per Arneberg, Randi Brunvær Ingvaldsen, Sylvia Frantzen, Vidar Surén Lien, Åge Sigurd Høines, Agneta Fransson, Arild Sundfjord, Cecilie von Quillfeldt, Christian Lydersen, Haakon Hop, Hallvard Strøm, Hanne Johnsen, Heli Anna Irmeli Routti, Ida Kristin Danielsen, Jon Aars, Kit M. Kovacs, Lisa Bjørnsdatter Helgason, Mikhail Itkin, Olga Pavlova, Philipp Assmy, Sebastien Descamps, Sigrid Lind, Sebastian Gerland, Gunnar Skotte, Kristine O. Stene, Øystein Leiknes, Hilde Kristin Skjerdal, Henning Jensen, Andre Frantzen Jensen, Norman Whitaker Green, Svein Håkon Lorentsen
2019

Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2018

Gro Ingleid van der Meeren, Dmitry A. Prozorkevich
2019

Sluttrapport NFR - Livet i fjæra

Gro I. van der Meeren
Final Report 155282 Proforsk NRC (Ja) p. 16
2019

Survey report from the joint Norwegian/Russian Ecosystem Survey in the Barents SEa and adjacent waters, August-October 2018

Gro I. van der Meeren & Dmitry Prozorkevich
IMR/PINRO Joint Report Series 2 - 2019 (Ja) p. 93
2019

Status for miljøet i Norskehavet - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2019

Per Arneberg, Sylvia Frantzen, Gro Ingleid van der Meeren
2018

Survey report from the joint Norwegian/Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea and adjacent waters, August - October 2017

Dmitry A. Prozorkevich, Geir Odd Johansen, Gro Ingleid van der Meeren
2018

To secure Rich and Clean Oceans, People are our Greates Resource

Leonie J. Goodwen & Gro I. van der Meeren
Tvergastein 11 (Nei) p. 36-38
2018

Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2017

Dmitry Prozorkevich, Geir Odd Johansen & Gro I. van der Meeren
IMR-PINRO Joint Report Series 2 2018 (Ja) p. 100
2018

Status for miljøet i Nordsjøen og Skagerrak og ytre påvirkning. Rapport fra Overvåkingsgruppen 2018.

Per Arneberg, Gro Ingleid van der Meeren, Sylvia Frantzen
2018

Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste

Hanno Sandvik, Marianne Evju, Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg, Tor Erik Brandrud, Jan Ove Gjershaug, Trygve H. Hesthagen, Johanna Järnegren, Frithjof Emil Moy, Lars Johan Naustvoll, Jenni Nordén, Graciela Rusch, Odd Terje Sandlund, Frode Ødegaard
2017

Evaluering av effekten av forvaltningstiltak på hummer og forslag til tiltak

Alf Ring Kleiven, Even Moland, Tonje Knutsen Sørdalen, Sigurd Heiberg Espeland, Gro Ingleid van der Meeren
2017

Advancing Citizen Science for Coastal and Ocean Research

Carlos Carcia-Soto, Gro Ingleid van der Meeren
2016

Final Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)ICES CM 2016/SSGIEA:04

Working Group ICES, Edda Johannesen, Espen Bagøien, Hein Rune Skjoldal, Elena Eriksen, Gro Ingleid van der Meeren, Bjarte Bogstad
2016

Final report of the Working Group on Integrated Assessments of the Norwegian Sea (WGINOR) 7-11 December 2015, Reykjavik, Iceland

Eydna í Homrum, Anna Ólafsdóttir, Gudmundur Oskarsson, Hildur Pétursdóttir, Héðinn Valdimarsson, Geir Huse, Hein Rune Skjoldal, Kjell Rong Utne, Øystein Skagseth, Elvar H. Hallfreðsson, Eneko Bachiller, Teunis Jansen, Gro Ingleid van der Meeren, Benjamin Planque, Tycho Anker-Nilssen, Svein Håkon Lorentsen
2016

Set-up of the Nordic and Barent seas (NOBA) Atlantis model

Cecilie Hansen, Mette Skern-Mauritzen, Gro Ingleid van der Meeren, Anne Jähkel, Kennneth F. Drinkwater
2016

Ocean sustainability under global change TOP PRIORITIES FOR NORWEGIAN RESEARCH AND PROSPECTS FOR COLLABORATION

Gro Ingleid van der Meeren, Leonie J. Goodwin
2015

Second Interim Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR). ICES CM 2015/SSGIEA:04

Organization ICES, Edda Johannesen, Bjarte Bogstad, Gro Ingleid van der Meeren, Cecilie Kvamme, Georg Skaret, Vidar Surén Lien, Hein Rune Skjoldal
2015

Erfaringer fra et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og utfordringer fremover. RAPPORT FRA SEMINAR OM FORVALTNINGSPLANARBEIDET, 28.–29. JANUAR 2015

Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg, Geir Ottersen, Cecilie von Quillfeldt, Anne Britt Storeng
2014

2nd Interim Report of the Working Group on Integrated Assessments of the Norwegian Sea

Gudmundur Oskarsson, Geir Huse, Jan Arge Jacobsen, Eydna I. Homrum, Hein Rune Skjoldal, Webjørn Raunsgård Melle, Øystein Skagseth, Kjell Rong Utne, Leif Nøttestad, Are Salthaug, Gro Ingleid van der Meeren, Anne Kirstine Højholt Frie, Tycho Anker Nilssen, Svein-Håkon Lorentsen, Per Arneberg
2014

Final report Joint Russian-Norwegian monitoring project

O. Korneev, O. Titov, Gro Ingleid van der Meeren, P. Arneberg, J. Tchernova, N.M. Jørgensen
2014

NOTAT Behov for mer kunnskap om tifotkreps. Svar på spørsmål fra Mattilsynet

Tore S Kristiansen, Gro Ingleid van der Meeren
2014

Vurdering av eksisterende indikatorer for økosystemenes tilstand og utvikling - Lofoten/Barentshavet og Norskehavet, Rapport fra Havforskningen nr. 12-2014

Per Arneberg, Gro Ingleid van der Meeren
2014

Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014

Gro Ingleid van der Meeren, Gunnar Skotte, Geir Ottersen, Sylvia Franzen, Nina Mari Jørgensen, Anne Kirstine Højholt Frie, Svein-Håkon Lorentsen, Ingunn Selvik, Hege Iren Svensen
2013

Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Per Arneberg, Geir Ottersen, Anne Kirstine Højholt Frie, Gro Ingleid van der Meeren, Josefina Johansson, Ingunn Selvik
2013

Report of the Working Group on the Ecosystem Effects of Fishing Activities (WGECO) 1–8 May 2013 Copenhagen, Denmark

Maria de Fatima Borges, Heino Fock, Simon P.R. Greenstreet, Ellen Kenchington, Gro Ingleid van der Meeren, Daniel Oesterwind, Andrea Rau, David Reid, Anna Rindorf, Axel G. Rossberg, Marcel Rozemeijer, Samuel Shepard, Håkan Wennhage
2013

Kasusstudie: Villaks og oppdrettslaks i et økosystemtjenesteperspektiv

van der Meeren, Gro Ingleid
2012

Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser

Marianne Kroglund, Marianne Olsen, Cecilie Østby, Thorbjørn Thorvik, Gro Ingleid van der Meeren, Lene Gjelsvik, Bente Merete Nilsen, Karen Nybakke, Alice Newton, Tycho Anker-Nilssen, Mats Walday
2012

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: prioriterte kunnskapsbehov

Svein Andreas Iversen, Gro Ingleid van der Meeren
2012

Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak. Rapport fra indikatorarbeidsmøtet

Gro Ingleid van der Meeren, Camilla Fossum Pettersen
2012

Helhetlig foprvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Sammendrag indikatorer for overvåking

Gro Ingleid van der Meeren, Camilla Fossum Pettersen
2012

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak - Indikatorer for overvåking

Gro Ingleid van der Meeren, Camilla Fossum Pettersen, Anne Lene Brungot
2009

Aboitic Impact

Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg, Anatoly Filin, S Belikov, Kennneth F. Drinkwater, L. Jørgensen, Kit Kovacs, P. Luybin, Lars Johan Naustvoll, Marit Reigstad, H. Strøm
2003

The potential of ecological studies to improve on the survival of cultivated and released aquatic organisms : Insights from functional morphology and behaviour studies of the European lobster Homarus gammarus

Meeren, Gro I. van der
1998

Lobster stock enhancement in Norway, with emphasis on a large scale release project at Kvitsøy

Gro Ingleid van der meeren, Ingebrigt Uglem
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)