Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: Brisling i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat (5)Brislingstim

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

18.04.2024

Tilrådd kvote juli 2024-juni 2025: 75 321 tonn
Tilrådd kvote juli 2023-juni 2024: 143 598 tonn
Avtalt kvote juli 2023-juni 2024: 143 598 tonnBrislingstim

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

20.04.2023

Tilrådd kvote juli 2023-juni 2024: 143 598 tonn
Tilrådd kvote juli 2022-juni 2023: 68 690 tonn
Avtalt kvote juli 2022-juni 2023: 68 690  tonnBrisling HI 012802

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

09.05.2022

Tilrådd kvote juli 2022-juni 2023: 68 690 tonn
Tilrådd kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonn
Avtalt kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonnBrisling (Sprattus sprattus)

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

13.04.2021

Tilrådd kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonn
Tilrådd kvote juli 2020-juni 2021: 207 807 tonn
Avtalt kvote juli 2020-juni 2021: 207 807 tonnBrislingstim

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

14.04.2020

Tilrådd kvote juli 2020-juni 2021: 207 807 tonn
Tilrådd kvote juli 2019-juni 2020:138 726 tonn
Avtalt kvote juli 2019-juni 2020: 151 940 tonn