Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: Tobis (10)Tobisfangst

Tobis i Nordsjøen (endelig råd)

21.05.2024

Anbefalt kvote 2024: 19 000
Anbefalt kvote 2023: 60 000
Anbefalt kvote 2022: 95 000Fangst av tobis losses

Tobis i Nordsjøen (endelig råd)

16.05.2023

Anbefalt kvote 2023: 60 000
Anbefalt kvote 2022: 95 000
Anbefalt kvote 2021: 145 000tobis stikker hodet opp av sanden

Tobis i Nordsjøen

02.03.2023

Anbefalt kvote 2023: 60 000 tonn (foreløpig)
Anbefalt kvote 2022: 95 000 tonn
Anbefalt kvote 2021: 145 000 tonnTobisfangst

Tobis i Nordsjøen (endelig råd)

02.06.2022

Anbefalt kvote 2022: 95 000 tonn (endelig)
Anbefalt kvote 2021: 145 000 tonn
Anbefalt kvote 2020: 250 000 tonnTobis av ulik størrelse

Tobis i Nordsjøen - foreløpig råd

22.02.2022

Anbefalt kvote 2022: 60 000 tonn (foreløpig)
Anbefalt kvote 2021: 145 000 tonn
Anbefalt kvote 2020: 250 000 tonnTobis

Tobis i Nordsjøen førebels kvoteråd

01.03.2021

Anbefalt kvote 2021: 110 000 tonn (førebels)
Anbefalt kvote 2020: 250 000 tonn
Anbefalt kvote 2019: 125 000 tonnTobis

Tobis i Nordsjøen

01.03.2021

Anbefalt kvote 2020: 250 000 tonn (endelig)
Anbefalt kvote 2019: 125 000 tonn
Anbefalt kvote 2018: 70 000 tonnTobis

Tobis i Nordsjøen førebels kvoteråd

01.03.2020

Anbefalt kvote 2020: 70 000 tonn (førebels)
Anbefalt kvote 2019: 125 000 tonn
Anbefalt kvote 2018: 70 000 tonnTobis

Tobis i Nordsjøen

13.05.2019

Anbefalt kvote 2019: 125 000 tonn
Anbefalt kvote 2018: 70 000 tonnTobis

Tobis i Nordsjøen førebels kvoteråd

01.03.2019

Anbefalt kvote 2019: 55 000 tonn (førebels)
Anbefalt kvote 2018: 70 000 tonn