Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2023 (32) Viser 1 - 30En haug med Kystbrisling som ligg i eit kar.

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord

04.09.2023

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av kystbrisling i 2023 ikke overstiger 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden, og at det ikke åpnes for fiske i Nordfjord. Fangst av tobis losses

Tobis i Nordsjøen (endelig råd)

16.05.2023

Anbefalt kvote 2023: 60 000
Anbefalt kvote 2022: 95 000
Anbefalt kvote 2021: 145 000NØA torsk

Torsk ved Jan Mayen

22.03.2023

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av torsk i 2023 ikke overstiger 315 tonn i fiskerisonen ved Jan Mayen.Dyphavsreke

Reke i Barentshavet

08.03.2023

Anbefalt kvote 2023: 153000 tonn
Anbefalt kvote 2022: 140000 tonntobis stikker hodet opp av sanden

Tobis i Nordsjøen

02.03.2023

Anbefalt kvote 2023: 60 000 tonn (foreløpig)
Anbefalt kvote 2022: 95 000 tonn
Anbefalt kvote 2021: 145 000 tonnHI 055287

Makrellstørje i det østlige Atlanterhavet

22.12.2022

Avtalt totalkvote for 2023–2025: 40 570 tonnBildet viser en en oppsamling av snøkrabbe som er tatt opp av vannet.

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet

01.12.2022

Anbefalt kvote 2023: 7790  tonn
Anbefalt kvote 2022: 6725 tonnTre kongekrabber ligger på en benk

Kongekrabbe i norsk sone

28.10.2022

Anbefalt kvote 2023: 2375 tonn
Anbefalt kvote 2022: 1845 tonn110762lodde

Lodde i Barentshavet

26.10.2022

Anbefalt kvote 2023: 62 000 tonn
Anbefalt kvote 2022: 70 000 tonn
Avtalt kvote 2022: 70 000 tonnØyepål på sandbunn

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

07.10.2022

Anbefalt kvote nov. 2022–okt. 2023: 116 823 tonn
Anbefalt kvote nov. 2021–okt. 2022: 118 273 tonn
Estimert totalfangst nov. 2021–okt. 2022: 71 954  tonnRognkjeks 7 generasjoner HI 036901

Rognkjeks

05.10.2022

Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten i 2023 ikke overstiger 400 tonn rå rogn - tilsvarende 1320 tonn fisk.Hå / pigghå

Pigghå

04.10.2022

Anbefalt kvote 2023: 17 353 tonn
Anbefalt kvote 2024: 17 855 tonn
Avtalt kvote 2022: 0Hai

Håbrann

04.10.2022

Anbefalt kvote 2023: 219 tonn
Anbefalt kvote 2024: 231 tonn
Avtalt kvote 2022: 0Sild

Norsk vårgytende sild

30.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 511 171 tonn
Anbefalt kvote 2022: 598 588 tonn
Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 827 963 tonn)makrell ms2002 006

Makrell

30.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 782 066 tonn
Anbefalt kvote 2022: 794 920
Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 131 416 tonn)Trachurus trachurus 06 11 2016

Vestlig hestmakrell

30.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 0
Anbefalt kvote 2022: 71 138 tonn
Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote.HI 000285

Kolmule

30.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 1 359 629 tonn
Anbefalt kvote 2022: 752 736 tonn
Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 107 529 tonn)Snabeluer

Snabeluer

06.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 66 779
Anbefalt kvote 2024: 70 164
Avtalt kvote 2021: 66 158 skreiikar

Nordøstarktisk torsk

06.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 566 784 tonn
Anbefalt kvote 2022: 708 480 tonn
Avtalt kvote 2022: 708 480 tonnhyse

Nordøstarktisk hyse

06.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 170 067
Anbefalt kvote 2022: 178 532
Avtalt kvote 2022: 178 532Hvitting

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 110 172 tonn
Anbefalt kvote 2022: 88 426 tonn
Avtalt kvote 2022: 32 880 tonn (sum over alle områder)Nordsjøsild fangst

Nordsjøsild (sild i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Den austlege engelske kanal)

30.06.2022

Tilrådd kvote 2023: 403 813 tonn i direktefisket (414 886 tonn totalt) 
Tilrådd kvote 2022: 523 438 tonn i direktefisket (532 183 tonn totalt)
Avtalt kvote 2022: 427 628 tonn i direktefisketLysing

Lysing i Nordsjøen, Det keltiske hav og nordlige Biscayabukten

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 83 130 tonn
Anbefalt kvote 2022: 75 052 tonn
Avtalt kvote 2022: 78 926 tonnhyse

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 137 058 tonn
Anbefalt kvote 2022: 128 708 tonn
Avtalt kvote 2022: 52 691 tonn (sum over alle områder)Rødspette

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 150 705 tonn
Anbefalt kvote 2022: 142 508 tonn
Avtalt kvote 2022: 142 508 tonn (sum over alle områder)sei

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, vest av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 58 912 tonn
Anbefalt kvote 2022: 49 614 tonn
Avtalt kvote 2022: 49 614 tonn (sum over alle områder)Torsk

Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 26 008 tonn (oppdatert 8.11)
Anbefalt kvote 2022: 14 276 tonn
Avtalt kvote 2022: 15 911 tonn (sum over alle områder)Snabeluer kvoterådbilde

Vanlig uer

15.06.2022

ICES anbefaler, i tråd med føre-var prinsippet, at fangsten i 2023 og 2024 bør være 0.sei

Nordøstarktisk sei

15.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 226 794 tonn
Anbefalt kvote 2022: 197 212 tonn
Avtalt kvote 2022: 197 212 tonn