Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: Norsk vårgytende sild (7)Sild som er fisket på sildegytingstokt.

Norsk vårgytende sild

29.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 390 010
Avtalt kvote 2023: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 692 942 tonn)Sild

Norsk vårgytende sild

30.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 511 171 tonn
Anbefalt kvote 2022: 598 588 tonn
Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 827 963 tonn)nvgsild

Norsk vårgytende sild

30.09.2021

Anbefalt kvote 2022: 598 588 tonn
Anbefalt kvote 2021: 651 033 tonn
Avtalt kvote 2021: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 881 097 tonn)nvgsild

Norsk vårgytende sild

30.09.2020

Anbefalt kvote 2021: 651 033 tonn
Anbefalt kvote 2020: 525 594 tonn
Avtalt kvote 2020: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 693 915 tonn)nvgsild

Norsk vårgytende sild

01.10.2019

Anbefalt kvote 2020: 525 594 tonn
Anbefalt kvote 2019: 588 562 tonn
Avtalt kvote 2019: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 773 750 tonn)Sild

Norsk vårgytende sild

09.04.2019

Anbefalt kvote 2019: 588 562 tonn
Anbefalt kvote 2018: 384 197 tonn
Avtalt kvote 2018: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 546 448 tonn)dsc 3444a1300

Norsk vårgytende sild

29.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 384 197 tonn
Anbefalt kvote 2017: 437 364 tonn
Avtalt kvote 2017: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 805 142 tonn)