Gå til hovedinnhold

Juni

Resultat: (19)blått hav med brun stripe

"Sjoko-vann"-algen funnet også i øst og vest

27.06.2024

Vi får meldinger om funn fra Larvik til Nordhordland. Oppblomstringen på Vestlandet er sjelden. Ei kvinne i kvit labfrakk og plastforkle og hanskar. Ho held ein gjennomsiktig plastpose som rommar prøver frå oppdrettslaks.

Har sjekket norsk oppdrettsfisk for uønskede stoffer

26.06.2024

Resultatene av den årlige overvåkingen av norsk oppdrettsfisk viser at nivåene av legemidler og miljøgifter er under grenseverdi.foto av en fridykker som ser på en hummer

Folkeforskere registrerer større og flere hummere i fredningsområdene

25.06.2024

Datainnsamling gjennom folkeforskning fungerer godt til å måle effekter av marin bevaring.kvinne ser på prøver
HI-historie

Gamle planktonprøver blir gull verdt med ny teknologi

24.06.2024

Et toppmoderne bildemikroskop har revolusjonert planktonforskningen.Død torsk ligger på en sorteringsrampe

Lågaste skreirådet på over 20 år

21.06.2024

Kvoterådet for nordaustarktisk torsk går ned med 31 prosent.fisker haler om bord en torsk

Kvoteråd for Barentshavet vert lagt fram

21.06.2024

Det tredje bilaterale kvoterådet for Barentshavet vert lagt fram i Tromsø.en våg med hvit naust og skittenbrunt sjøvann

"Sjoko-vann" har dukket opp på Sørlandet

18.06.2024

Vi har fått meldinger om funn fra Tvedestrand til Flekkefjord. foto av tekniker med oppdrettslaks

Lite rømt laks i elvene, men underrapportering av antall rømlinger

17.06.2024

Selv om andelen rømt laks i elvene var lavt i fjor, tyder resultatene på at antall oppdrettslaks som blir rapportert som rømt, er for lavt.Bilde av en mann ved siden av en fiskestang
kronikk

– Turistfiske og organisert miljøkriminalitet er to ulike ting

17.06.2024

Debatten går om utenlandske fisketurister og miljøkriminalitet. Dessverre preges den av synsing, skriver vår forsker.Mange uerer ligger i en bytte med vann.
kronikk

Ser du en rødlistet art i fiskedisken? Spis den!

13.06.2024

Kronikk på Forskersonen.no 9. juni: Når fiskere får uunngåelig bifangst om bord, er det bedre at den blir spist enn at den bare blir kastet på sjøen igjen.Bilde av sandbunn som er delvis dekket av plast.

Svært mye plast i Norskerenna i Skagerrak

11.06.2024

– Vi har aldri sett så store mengder plast over et større område, sier forsker.bilde av to personer som står med Bryggen i Bergen i bakgrunnen.

Havtalen 2024: – Summen av alt vi bruker havet til, er i ferd med å bli for stor

10.06.2024

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss holdt årets havtale i Bergen.sortering av fisk

Nye kvoteråd for reker, kysttorsk, vassild, uer og sei

07.06.2024

Kysttorsken i Midt-Norge er overfisket og forskerne anbefaler et kraftig kutt, med en kvote på opptil 1926 tonn i 2025.Stor brugde svømmer like forbi båten til forskerne, på siden dekker brugda over halve båten i lengde.

Har du sett denne kjempehaien?

06.06.2024

Da vil våre haiforskere gjerne vite om det.Kollasj som viser en mann som skjerer opp en fisk, undersiden av en fisk som har svimerker og en perlesnormanet i havet

Perlesnormaneta drap millionar av fisk. Vi veit knapt noko om ho.

05.06.2024

I eit heilt nytt prosjekt skal forskarane finne svar.Stort, hvitt skip på blått hav og med blå himmel med noen spredte hvite skyer.
HI-historie

«Dr. Fridtjof Nansen»: Nesten 50 år på tokt and still going strong

03.06.2024

Det har gitt viktige tidsserier, verdifull forskerutdanning og et nesten-opprør på grunn av ris.Hvit cruiseskip i en fjord med skydekkede fjell i bakgrunnen.
kronikk

Lønnsomme fjorder til hvilken pris?

07.06.2024

Kronikk i Aftenposten 6. juni: Flere betalingsdyktige turister og færre attraktive reisemål øker presset på norsk natur. Vi har ikke råd til å undervurdere naturverdiene i fjordene våre.arbeidsbåt foran merd

Har målt støy i lakseoppdrett

13.06.2024

For første gang er det gjort nøyaktige målinger av hvor mye støy oppdrettslaks lever i.En stim av sei

Svak oppgang i tilrådd seikvote for Nordsjøen

28.06.2024

Samstundes rår ICES om ein nedgang i tilrådd kvote for torsken.