Gå til hovedinnhold

Fremmed- og smittestoff (FRES)


Lab bokser Seksjon fremmed  og smittestoff Fotograf Helge Skodvin

Forskningen vår bidrar til økt kunnskap om sjømat og miljø gjennom overvåkning av sjømat og kartlegging av forekomst og effekter av forurensning i havet. Vi er spesielt opptatt av hvordan klimaendringene påvirker havets helse. 

Vi kartlegger og overvåker uønskede stoff i sjømaten inkludert forekomst og effekter av forurensning i norske kyst- og havområder. Metodeutvikling og overvåkning av mikro- og nanoplast inkludert nanopartikler er et prioritert område for oss. Vi jobber også med matsikkerhet i global sammenheng med deltakelse i flere internasjonale prosjekter. Vår overvåkning og forskning gir grunnlag for å kunne gi råd til myndighetene, ulike næringer og allmennheten om trygg sjømat, matsikkerhet og miljøtilstand knyttet til aktiviteter langs kysten og til havs.

Gruppen består av 30 forskere og stipendiater med ekspertise innen mikrobiologi, ernæring, bioinformatikk, økotoksikologi, miljøkjemi, analytisk kjemi, marin økologi og parasittologi. 

Eksempel på hva gruppen arbeider med: 

  • Overvåke geografisk og tidsmessig utvikling i forekomsten av fremmedstoff, parasitter og bakterier, utslipp fra petroleumsindustri og radioaktiv forurensning i norske hav- og kystområder
  • Kartlegge fremmedstoffer i sjøvann, sedimenter og marin fauna
  • Dokumentere omfanget av antibiotikaresistens i havet
  • Kartlegge nye marine ressurser som mat, slik som tang og tare, stillehavsøsters og mesopelagiske arter
  • Studere mikrobiell økologi og påvirkning av fremmedstoffer i det marine miljø 
  • Matsikkerhet i et globalt perspektiv med hovedfokus på næringsstoff 
  • Kartlegge mikroplast i marint miljø og biota
  • Metodeutvikling og analyser av både kjente og ukjente fremmedstoffer inkludert mikro- og nanoplast samt andre nanopartikler i sjømat og marint miljø