Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Havvind Fjern filter

Resultat: (30)to store turbiner og et skip i åpent blått hav, skyer på himmelen
kronikk

Hva betyr lyd fra havvind-anlegg for livet i havet?

27.05.2024

Kronikk i Stavanger Aftenblad 20. mai: Vindturbinene skjemmer turområdene våre, bråker og støyer. Flytter vi hele greiene ut i havet, så slipper vi både å se og høre de. Problem løst. Eller?en dame og to menn i stoler på scene som prater

– God havforvalting betyr at vi må sjå heile biletet

15.04.2024

– Vi står i natur- og klimakriser, og det må vi ta inn i havforvaltinga, seier havforskingsdirektøren. Montasje av tre bilder. Kvinne i kjeledress, vindturbin og skip, fisk som ligger oppe i gul boks på havbunnen.

Havvind og skipstrafikk: Skal lage «bråke-kart»

02.04.2024

Havforskerne skal sjekke om det er færre arter i bråkete havområder – og hvilke tiltak som kan hjelpe på.  oljeplattform i havet

HI fraråder vindturbin i gyteområde for hyse og sei

12.03.2024

Oljeplattformen Brage ligger midt i viktig gyteområde.nærbilde av en torskelarve

Torskelarver svømte mindre nær "vindmølleledninger"

31.01.2024

I et labforsøk utsatte forskerne torskelarver for simulerte høyspentledninger på havbunnen.foto av noen avlange kar med fisker oppi

Magnetfelt frå havvindmøller vil truleg ikkje påverke rognkjeksens vandring

25.01.2024

Slik konkluderer forskarane etter eit nytt labforsøk.foto av en supplybåt med torpedolignende gjenstander på slep i overflaten

Oppdaterte råd om seismikk og annan støy i havet

03.01.2024

No også med råd for å skåne nebbkval.Representanter fra sameksistensutvalget samlet på en brygge på Nordnes

Sameksistensgruppa diskuterer framtida for havvind

30.10.2023

OED si sameksistensgruppe møttest i Bergen for siste forskingsnytt og diskusjonar om følgjene av havvindsutbygging på norsk sokkel.Fiskebåt passerer vindturbiner i hav med skummende bølger

Havvind: Manglar kunnskap om korleis fiskeria blir påverka

13.09.2023

Kunnskapen vi har i dag, kan ikkje svare på spørsmåla fiskarane har om korleis havvindutbygginga kan påverka fiskeria. 
 Mann i båt holder glassrør

Torskelarver ble trukket mot lyden fra vindturbiner

12.04.2023

Torskelarvene svømte mot støyen. Hywind Tampen flytende vindkraftanlegg, med Gullfaks-plattformen i bakgrunnen.

Vil «håpefull» fisk bli tiltrekt av vindturbinar?

13.02.2023

Havforskarane vil undersøkje korleis installasjonane vil påverke åtferda til pelagisk fisk. foto av båt med kabler etter seg

Føreslår støygrense for seismikk nær gytefelt

01.02.2023

Forskarane er klare med årets råd om støy frå seismikk, sprenging under vatn og havvind.bilde av en mann på talerstol

Gyv laus på EU-prosjekt om tare- og blåskjeldyrking i havvindparkar

18.01.2023

– Vi vitskapsfolk har ansvar for å peike på problem, men også på løysingar, sa havforskingsdirektør Nils Gunnar Kvamstø under oppstartsmøtet.smilende mann i støvler vasser i sjøen

Fossar friskt framover

16.01.2023

Han har styrt HI-skuta i eitt år. No ser vêr-nerden fram til viktige satsingar i 2023 - og eit nytt styreverv. Oversiktsbilde av ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Viktig at konsekvenser utredes grundig

12.10.2022

HI har gitt høringssvar til konsekvens-utredningen av endret Plan for utbygging og drift for Ekofisk Vind-prosjektet i Nordsjøen.To små hyselarver.

Magnetfelt frå sjøkablar kan bremse hyselarver

12.09.2022

Gir ny kunnskap om korleis havvindparkar kan påverke livet i havet.kollasj av Kriegers Flak havvindpark og blåskjelldyrking
kronikk

Hvordan utnytte havvind-arealene best mulig?

05.08.2022

Kanskje vi kan høste noe under overflaten.Bilde av vindmølle i vindparken Kriegers Flak

HI skal leie stort EU-prosjekt om å dyrke blåskjel og tare i havvindparkar

13.07.2022

Prosjektet har ei finansiering på 84 millionar kroner over fire år.Seks forskarar står ute på ein veranda, med Vågen og Bryggen i Bergen i bakgrunnen.

Får støtte til å forske på flytande havvind

21.06.2022

No skal forskarane finne ut meir om korleis flytande turbinar i Nordsjøen påverkar fiskebestandar.Hywind Tampen flytende vindkraftanlegg, med Gullfaks-plattformen i bakgrunnen.
nyhet

Havvind: HI får 10 millioner til forskningssatsing

12.05.2022

Får ekstra midler til å forske på miljøeffekter av vindkraft til havs.Tobislarve i mikroskop.

Tobislarvar blei ikkje forstyrra av straumkablar

21.04.2022

Store vindparkar er utbygde eller planlagde i Nordsjøen. No har forskarane sjekka om magnetfelt frå kablane kan påverka tobislarvar.Hywind Tampen flytende vindkraftanlegg, med Gullfaks-plattformen i bakgrunnen.

Skal sjekke fisk og miljø rundt Hywind Tampen

24.03.2022

Havforskerne skal kartlegge fiskebestander før havvindutbygging. To menn og ei kvinne i småbåt på fjorden.

Skal finne ut om fiskelarvar blir forstyrra av vindkraft

09.02.2022

Undersøker miljøeffektar av havvind.Vindmøller til havs
kronikk

Hva vet vi, og hva trenger vi å vite?

31.01.2022

Det haster med å få på plass en helhetlig forskningssatsning på miljøeffekter av vindkraft til havs.Forskningsfartøy på fjorden i bakgrunnen, en gul bøye stikker opp av vannet i forgrunnen.

Nye råd om støy: Fraråder seismikk nær gyteområder for kysttorsk

27.01.2021

Den årlige rapporten om støy i havet er oppdatert med ny kunnskap og nye råd, blant annet med hensyn til den pressede kysttorsken.havvind

Anbefaler grundige undersøkelser ved havvind-utbygging

16.11.2020

Forundersøkelser i aktuelle områder i minst tre år er ett av rådene havforskerne gir for utbygging av vindkraftanlegg til havs.HI 047781
kronikk

Lar vi krisen gå til spille?

17.09.2020

Kronikk i BT 16. september: Vi etterlyser krisetiltak som bidrar til en grønn omstilling av norsk økonomi.HI 039131
kronikk

Sjokkstart den nye havøkonomien

17.04.2020

I krisetid gjelder det ikke bare å holde hodet over vannet. Vi må også snu det i riktig retning, skriver Sissel Rognezoltan tasi RIfeONo12Oc unsplash

Slik kan vindmøller endre livet i havet

31.01.2020

Vindkraft til havs er spådd ein rask vekst i 2020-åra. Korleis påverkar det dei som lever i havet der turbinane kjem? Her er seks effektar havforskarar meiner møllene kan ha på havmiljøet – på godt og vondt.Floatgen

HI rår frå havvind i sårbare område

05.11.2019

Havforskingsinstituttet tilrår ikkje å opne Sandskallen–Sørøya av omsyn til sårbare økosystem i havet. Også i Sørlege Nordsjø tilrår HI å vere varsam, men ein har ikkje innvendingar mot å opne Utsira Nord.