Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (2105) Viser 91 - 120foto av en supplybåt med torpedolignende gjenstander på slep i overflaten

Oppdaterte råd om seismikk og annan støy i havet

03.01.2024

No også med råd for å skåne nebbkval.Smilende mann i luke gir krydderboks til kvinne

– Visst svarten blir det bra!

02.01.2024

Kunnskap for framtidas hav er overskrifta. Stikkord er grønt skifte, sameksistens, risikovurdering – og ein dose piff.  En kollasj med fire bilder: En kvinne i lab som tar avføringsprøver i en petriskål, en hummer på en kai med tommestokk og notatblokk, en stor fiskefelle av metall i en elv og en stor fiskekjeft med en annen fisk og krok i gapet.

Disse havnyhetene likte dere best i 2023

02.01.2024

Kaldtvannsbarracudaen, en eksotisk sjøhest og klassikeren Hummerteina live er noen av godbitene på listen.mann ved dreiebenk
HI-historie

Møt havforskningens Reodor Felgen

20.12.2023

Når havforskerne trenger nye og skreddersydde duppedingser, er det kun ett sted som duger: Harald Fitjes verksted.Nærbilde av en perlesnormanet.

Førebels resultat: Færre perlesnormanetar i merd med skjørt

19.12.2023

I lys av oppblomstringa av den giftige maneten, granskar havforskarane mogelegheita for avbøtande tiltak.Flatøsters på bunn
kronikk

I Rogaland er det fremdeles håp for flatøstersen

19.12.2023

I resten av Europa er flatøsters kun forbeholdt historiebøkene og dyre restaureringsprosjekter. Tekniker og mannskap på dekk. De inspiserer revnede flagg som har vært festet i bøyer, og nå byttes ut.
HI-historie

Henter «julebrev» fra torsken i Finnmark

18.12.2023

Mens andre pynter til jul, er teknikere fra HI i Finnmark for å sørge for at torsken kan «skrive hjem» også til neste år.Ein liten sjøhest under vatn. SJøhesten er lys rosa i fargen, og har svakt krumma hale

Denne bitte lille Sotra-turisten gjev forskarane hakeslepp

14.12.2023

I løpet av ein dryg månad har tre sjøhestar langs norskekysten vorte melde inn til havforskarane.Kvinne med blå kjeledress kikker ned i et kar med oransje egg mens hun holder et glass med oransje egg i venstre hånd.

Ny studie: Senere laksegyting gir dårligere egg

11.12.2023

Oppdrettslaksen som hadde gytt på naturlig tidspunkt hadde best eggkvalitet.En mann i oljehyre står ved et bord. På bordet ligger en stor torsk, som skal merkes.

Store torske-hoer ligg ikkje på latsida – dei er meir aktive enn småfrøknene

08.12.2023

Dei store ho-torskane beveger seg langt meir mellom gytefelt enn dei mindre individa. Et nært utsnitt av en vassild som ligger sammen med flere fisk. Vassilden er kjennetegnet av at den har store øyne

Har sjekka fiskekake-fisken for framandstoff

07.12.2023

Nokre få filetprøver hadde nivå som var høgare enn grenseverdiane.mann legger sild ned i kurv med flere sild i

Sunnmørsk sild er ikkje lokal

06.12.2023

Havforskarane finn ikkje særeigne bestandar i sunnmørsfjordane. mann henter prøve med fisk

Nå blir to av tre prøver levert til HI

05.12.2023

– Vi er på rett vei, men det er behov for ytterligere forbedring, sier forsker om prøvene som er viktige for bestandsvurderingerEn kajakkdrone på fjorden med et forskningsfartøy i bakgrunnen
kronikk

Satsing på havdata: Hva har vi, og hva trenger vi?

04.12.2023

En kjapp varetelling kan være på sin plass før vi tar avgjørende valg om hvordan vi best skal skape verdier av de viktige havdataene. Det kan gi nettopp den kraften en så viktig satsing trenger.En kvinnelig forsker sitter i styrehuset på en båt og ser på en skjerm

Slangestjerner, svampskogar og sjøfjør – no skal Noregs djupaste fjord granskast

04.12.2023

Havforskarane granskar kva sårbare naturtypar som lever på botnen av Sognefjorden og Tysfjorden.Mann i blå genser og blå jeans i et rom med blå fliser og masse forskjellig utstyr.

Nytt lydforsøk: Klarte å retningsbestemme menneskeskapt lyd i Bjørnafjorden

01.12.2023

Forskerne brukte dyrenes egen metode: partikkelbevegelse i vannet.Nærbilde av en snøkrabbe

Anbefaler fortsatt økning i snøkrabbekvoten

30.11.2023

Kvoterådet for snøkrabbe i Barentshavet i 2024 innebærer en økning på drøye 2500 tonn.Undervannsbilde av blåskjell som vokser på stein

Skal sjekke om laksen kan ete blåskjel

29.11.2023

Innan 2030 bør alt oppdrettsfôr vere frå ei berekraftig kjelde. Havforskarar skal no granske om blåskjel kan vere framtidas alternativ.Feltarbeid lakselus i Etne

Over 30 prosent dødelighet på laksesmolt fra Hardanger og Sogn

28.11.2023

Det viser den årlige lakselusovervåkingen på vill laksefisk.portrettfoto av en opptint brosme

Lette etter kveis i brosme – snublet over parasitt som gir gelé-filet

28.11.2023

Kudoa er ikke tidligere dokumentert i norsk torskefisk.luseovervåking

Skottelus er ikke feilkilde i lusetellingen

27.11.2023

Nye resultat viser at det er lite skottelus på vill laksefisk undersøkt i den nasjonale lakselusovervåkingen.Flere sammensatte bilder: laks med lus på, oppdrettslaks som svømmer, kart over Norge med merking av produksjonsområder. Fargesymbol som illustrerer trafikklys.

HI har levert oppdatert kunnskap

27.11.2023

Har oppdatert kunnskapsgrunnlaget om lakselus og påvirkning på vill laksefisk. Sjø med oppdrettsanlegg, fjell i bakgrunnen, snø og dunkelt lys.

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk

27.11.2023

Produksjonsområde 3 fra Karmøy til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av utvandrende villaks forårsaket av lakselus.En torsk i havet. Torsken svømmer nær havbunnen, rett over noen steiner som er dekket av sjøanemoner og andre bunnarter.

Ingen store klimaeffektar på kvikksølvnivået i skrei

24.11.2023

Høgare havtemperaturar fører ikkje til høgare kvikksølvkonsentrasjonar i nordaustarktisk torsk, syner ny gransking.Liten og mørkegrå sel ligger på land og kikker inn i kameraet med store øyne

Faren for at steinkobber blir fanget av fiskegarn er størst ved Hitra og Frøya om sommeren

23.11.2023

Ny modell viser hvor og når det er størst risiko for at steinkobber blir tatt av garn langs norskekysten.mann i arbeidsklær med laks på brett foran seg

Perlesnormanet har skada oppdrettsfisk fleire stadar

22.11.2023

Havforskingsinstituttet har måtte avlive eigen fisk grunna dyrevelferden etter manet-åtak på sjøanlegget i Austevoll. Kart over kystområde med røde linjer som viser hvor prosjektet vil foregå

Innseiling Borg havn: HI fraråder mudring i kysttorskens gytetid

21.11.2023

Havforskningsinstituttet (HI) mener kunnskapsgrunnlaget i dag er mangelfullt. Bergnebb som svømmer

Større minstemål skal hindre leppefisk i å rømme fra oppdrettsnøter

21.11.2023

Forskerne anbefaler nye minstemål for bergnebb og grønngylt.Snøkrabber på nettinggulv i en teine under vann.

Hvordan kan snøkrabbefisket bli mer miljø- og ressursvennlig?

20.11.2023

I flere år har forskere testet mulige løsninger for økt effektivitet og forbedret seleksjon og velferd.Oppdrettsanlegg med en liten lettbåt ved siden av.

Enda mer treffsikre modeller skal bedre dyrevelferd og redusere smitte

17.11.2023

Modeller forteller hvordan sykdom og parasitter kan drive mellom ulike oppdrettsanlegg. Nå går forskere fra de store norske forskningsmiljøene sammen for å gjøre treffsikkerheten til modellene enda bedre.